Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over fouten met betrekking tot Ethernet-verbindingen of de WT-6.

Problemen en oplossingen

Hieronder vindt u oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen.

Probleem

Oplossing

  • De camera geeft een draadloze fout weer.

  • De camera geeft een TCP/IP-fout weer.

  • De camera geeft een ftp-fout weer.

Verbindingsinstellingen vereisen aanpassing. Controleer de instellingen voor de draadloze router, ftp-server of hostcomputer en pas de camera-instellingen dienovereenkomstig aan ( Een netwerkprofiel maken (Ethernet) , Netwerkprofielen maken (WT-6) ).

Controleer de foutcode. Zie “Foutcodes” ( Foutcodes ) voor meer informatie.

"Verbinden met pc" verdwijnt niet uit het camerascherm.

Controleer de firewall-instellingen ( Firewall-instellingen ).

De camera geeft het bericht "Ethernet-kabel is niet aangesloten" weer.

Sluit een Ethernet-kabel aan of selecteer [ Wireless LAN ] voor [ Choose hardware ] ( Een Ethernet-kabel aansluiten , De WT-6 bevestigen ).

De camera geeft de foutmelding "geen geheugenkaart" weer.

De geheugenkaart is verkeerd of helemaal niet geplaatst. Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst ( Geheugenkaarten plaatsen ).

Het uploaden is onderbroken en kan niet worden hervat.

Het uploaden wordt hervat als de camera wordt uit- en weer ingeschakeld ( Signaalverlies ).

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht wanneer de camera-URL wordt ingevoerd in een webbrowser in de http-servermodus.

Controleer of de browser geen proxyverbinding gebruikt.

Foutcodes

De volgende berichten en foutcodes kunnen worden weergegeven als er een fout optreedt terwijl de camera is aangesloten via Ethernet of een WT-6 gebruikt.

“[ Draadloze fout. ]”

Foutcode

Oplossing

Err. 11

Controleer of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, is ingeschakeld.

Controleer de SSID ( [ Draadloos ] ).

Err. 12

Bevestig dat u het juiste wachtwoord voor de geselecteerde SSID gebruikt.

Controleer of u de juiste authenticatiemethode gebruikt ( [ Draadloos ] ).

Err. 13

Controleer of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, is ingeschakeld.

Zet de camera uit en vervolgens weer aan.

Err. 1F

Zet de camera uit en vervolgens weer aan.

“[ TCP/IP-fout. ]”

Foutcode

Oplossing

Err. 21

Controleer of het TCP/IP-adres en het subnetmasker correct zijn ( [ TCP/IP ] ).

Err. 22

Dubbel TCP/IP-adres. Kies een ander adres ( [ TCP/IP ] ).

“[ PTP/IP-fout. ]”

Foutcode

Oplossing

Err. 41

Zet de camera uit en vervolgens weer aan.

“[ FTP-fout. ]”

Foutcode

Oplossing

Err. 31

Controleer of het ftp-serveradres correct is ( [ FTP ] ).

Err. 32

Controleer of de loginnaam en het wachtwoord correct zijn ( [ FTP ] ).

Err. 34

Controleer of de naam van de bestemmingsmap correct is ( [ FTP ] ).

Err. 35

Controleer of de doelmap niet tegen schrijven is beveiligd.

Err. 36

Controleer de DNS ( [ TCP/IP ] ).

Err. 37

Controleer de firewall-instellingen ( Firewall-instellingen ).

Controleer de instellingen van de PASV-modus ( [ FTP ] ).

Err. 3F

Zet de camera uit en vervolgens weer aan.

“[ Er is een HTTP-fout opgetreden. ]”

Foutcode

Oplossing

Err. 5F

Zet de camera uit en vervolgens weer aan.