Wat wifi voor u kan doen

Maak verbinding via de ingebouwde Wi-Fi van de camera om geselecteerde foto's naar een computer te uploaden.

Het hulpprogramma voor draadloze zenders

Voordat u afbeeldingen via Wi-Fi kunt uploaden, moet u de camera met de computer koppelen met Nikon's Wireless Transmitter Utility-software.

 • Zodra de apparaten zijn gekoppeld, kunt u vanaf de camera verbinding maken met de computer.

 • De Wireless Transmitter Utility kan worden gedownload van het Nikon Download Center. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie downloadt na het lezen van de release-opmerkingen en systeemvereisten.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Infrastructuur- en toegangspuntmodi

Een van de volgende twee methoden kan worden gebruikt om draadloze verbindingen tot stand te brengen tussen de camera en een computer.

Directe draadloze verbinding (Access-Point-modus)

De camera en computer maken verbinding via een directe draadloze verbinding. De camera fungeert als een draadloos LAN-toegangspunt, waardoor er geen draadloze LAN-infrastructuur nodig is met zijn gecompliceerde instellingen. De computer kan geen verbinding maken met internet terwijl deze is aangesloten op de camera.

 • Om een nieuw hostprofiel aan te maken, selecteert u [ Directe verbinding met pc ] in de verbindingswizard.

Infrastructuurmodus

De camera maakt verbinding met een computer op een bestaand netwerk (inclusief thuisnetwerken) via een draadloze router. De computer kan nog steeds verbinding maken met internet terwijl deze is verbonden met de camera.

 • Om een nieuw netwerkprofiel aan te maken, selecteert u [ Zoeken naar Wi-Fi-netwerk ] in de verbindingswizard.

Infrastructuurmodus
 • In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u verbinding maakt via een bestaand draadloos netwerk.

 • Verbinding met computers buiten het lokale netwerk wordt niet ondersteund. U kunt alleen verbinding maken met computers op hetzelfde netwerk.

Verbinding maken in toegangspuntmodus

 1. Selecteer [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] in het instellingenmenu van de camera, markeer vervolgens [ Netwerkinstellingen ] en druk op 2 .
 2. Markeer [ Profiel maken ] en druk op J
 3. Markeer [ Directe verbinding met pc ] en druk op J

  De SSID van de camera en de coderingssleutel worden weergegeven.

 4. Maak een verbinding met de camera.

  Ramen:

  • Klik op het draadloze LAN-pictogram in de taakbalk.

  • Selecteer de SSID die door de camera wordt weergegeven in stap 3.

  • Wanneer u wordt gevraagd om de netwerkbeveiligingssleutel in te voeren, voert u de coderingssleutel in die door de camera in stap 3 wordt weergegeven. De computer zal een verbinding met de camera tot stand brengen.

  macOS:

  • Klik op het draadloze LAN-pictogram in de menubalk.

  • Selecteer de SSID die door de camera wordt weergegeven in stap 3.

  • Wanneer u wordt gevraagd om de netwerkbeveiligingssleutel in te voeren, voert u de coderingssleutel in die door de camera in stap 3 wordt weergegeven. De computer zal een verbinding met de camera tot stand brengen.

 5. Begin met koppelen.

  Start de Wireless Transmitter Utility op de computer wanneer daarom wordt gevraagd.

 6. Selecteer de camera in de Wireless Transmitter Utility.

  Selecteer de naam die door de camera wordt weergegeven in stap 5 en klik op [ Volgende> ].

 7. Voer in de Wireless Transmitter Utility de authenticatiecode in die door de camera wordt weergegeven.
  • De camera geeft een authenticatiecode weer.

  • Voer de authenticatiecode in in het dialoogvenster dat wordt weergegeven door de Wireless Transmitter Utility en klik op [ Next> ].

 8. Voltooi het koppelingsproces.
  • Wanneer de camera een bericht weergeeft waarin staat dat het koppelen is voltooid, drukt u op J .

  • Klik in de Wireless Transmitter Utility op [ Next> ]; u wordt gevraagd een doelmap te kiezen. Raadpleeg voor meer informatie de online help van de Wireless Transmitter Utility.

  • Er wordt een draadloze verbinding tot stand gebracht tussen de camera en de computer wanneer het koppelen is voltooid.

 9. Controleer de verbinding.

  Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, wordt de netwerk-SSID in het groen weergegeven in het menu [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ].

  • Als de SSID van de camera niet groen wordt weergegeven, maak dan verbinding met de camera via de draadloze netwerklijst op uw computer.

Er is nu een draadloze verbinding gemaakt tussen de camera en de computer.

Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen naar de computer worden geüpload zoals beschreven in "Foto's uploaden" ( Foto's uploaden ).

Verbinding maken in infrastructuurmodus

 1. Selecteer [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] in het instellingenmenu van de camera, markeer vervolgens [ Netwerkinstellingen ] en druk op 2 .
 2. Markeer [ Profiel maken ] en druk op J
 3. Markeer [ Zoeken naar Wi-Fi-netwerk ] en druk op J .

  De camera zoekt naar netwerken die momenteel actief zijn in de buurt en geeft deze op naam (SSID) weer.

  [ Eenvoudig verbinden ]
  • Om verbinding te maken zonder een SSID of coderingssleutel in te voeren, drukt u in stap 3 op X Druk vervolgens op J en kies uit de volgende opties:

  Optie

  Beschrijving

  [ Drukknop WPS ]

  Voor routers die WPS met drukknop ondersteunen. Druk op de WPS-knop op de router en druk vervolgens op de camera J -knop om verbinding te maken.

  [ PIN-invoer WPS ]

  De camera geeft een pincode weer. Gebruik een computer om de pincode op de router in te voeren om verbinding te maken. Raadpleeg de documentatie die bij de router is geleverd voor meer informatie.

  • Ga na het verbinden verder met stap 6.

 4. Kies een netwerk.
  • Markeer een netwerk-SSID en druk op J .

  • Versleutelde netwerken worden aangegeven met een u pictogram. Als het geselecteerde netwerk gecodeerd is ( u ), wordt u gevraagd de coderingssleutel in te voeren. Als het netwerk niet versleuteld is, gaat u verder met stap 6.

  • Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven, drukt u op X om opnieuw te zoeken.

   Verborgen SSID's

   Netwerken met verborgen SSID's worden aangegeven door lege vermeldingen in de netwerklijst.

   • Om verbinding te maken met een netwerk met een verborgen SSID, markeert u een lege invoer en drukt u op J . Druk vervolgens op het midden van de multi-selector; u wordt dan gevraagd om een SSID op te geven.

   • Voer de netwerknaam in en druk op J . Druk nogmaals op J ; de camera zal u nu vragen om de coderingssleutel in te voeren.

 5. Voer de coderingssleutel in.
  • Druk op het midden van de multi-selector en voer de coderingssleutel voor de draadloze router in.

  • Raadpleeg de documentatie bij de draadloze router voor meer informatie.

  • Druk op J wanneer de invoer is voltooid.

  • Druk nogmaals op J om de verbinding tot stand te brengen. Er wordt gedurende enkele seconden een bericht weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

 6. Verkrijg of selecteer een IP-adres.
  • Markeer een van de volgende opties en druk op J :

   Optie

   Beschrijving

   [ Automatisch verkrijgen ]

   Selecteer deze optie als het netwerk is geconfigureerd om het IP-adres automatisch te verstrekken. Het bericht "configuratie voltooid" wordt weergegeven zodra een IP-adres is toegewezen.

   [ Handmatig invoeren ]

   Voer het IP-adres en subnetmasker handmatig in.

   • Druk op het midden van de multi-selector om een dialoogvenster weer te geven waarin u handmatig een IP-adres kunt invoeren.

   • Draai aan de hoofdinstelschijf om segmenten te markeren.

   • Druk op 4 of 2 om het gemarkeerde segment te wijzigen en druk op het midden van de multi-selector wanneer de invoer is voltooid.

   • Druk vervolgens op J ; het bericht "configuratie voltooid" wordt weergegeven. Druk nogmaals op J om het subnetmasker weer te geven.

   • Druk op 1 of 3 om het subnetmasker te bewerken en druk op J ; het bericht "configuratie voltooid" wordt weergegeven.

  • Druk op J om door te gaan wanneer het bericht "configuratie voltooid" wordt weergegeven.

 7. Begin met koppelen.

  Start de Wireless Transmitter Utility op de computer wanneer daarom wordt gevraagd.

 8. Selecteer de camera in de Wireless Transmitter Utility.

  Selecteer de naam die door de camera wordt weergegeven in stap 7 en klik op [ Volgende> ].

 9. Voer in de Wireless Transmitter Utility de authenticatiecode in die door de camera wordt weergegeven.
  • De camera geeft een authenticatiecode weer.

  • Voer de authenticatiecode in in het dialoogvenster dat wordt weergegeven door de Wireless Transmitter Utility en klik op [ Next> ].

 10. Voltooi het koppelingsproces.
  • Wanneer de camera een bericht weergeeft waarin staat dat het koppelen is voltooid, drukt u op J .

  • Klik in de Wireless Transmitter Utility op [ Next> ]; u wordt gevraagd een doelmap te kiezen. Raadpleeg voor meer informatie de online help van de Wireless Transmitter Utility.

  • Er wordt een draadloze verbinding tot stand gebracht tussen de camera en de computer wanneer het koppelen is voltooid.

 11. Controleer de verbinding.

  Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, wordt de netwerk-SSID in het groen weergegeven in het menu [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ].

  • Als de SSID van de camera niet groen wordt weergegeven, maak dan verbinding met de camera via de draadloze netwerklijst op uw computer.

Er is nu een draadloze verbinding gemaakt tussen de camera en de computer.

Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen naar de computer worden geüpload zoals beschreven in "Foto's uploaden" ( Foto's uploaden ).

Foto's uploaden

Tijdens het afspelen kunnen foto's worden geselecteerd om te uploaden. Ze kunnen ook automatisch worden geüpload als ze worden genomen.

Bestemmingsmappen

Standaard worden afbeeldingen geüpload naar de volgende mappen:

 • Windows: \Users\(gebruikersnaam)\Pictures\Wireless Transmitter Utility

 • macOS: /Gebruikers/(gebruikersnaam)/Afbeeldingen/Wireless Transmitter Utility

De doelmap kan worden geselecteerd met behulp van de Wireless Transmitter Utility. Raadpleeg de online Help van het hulpprogramma voor meer informatie.

Toegangspuntmodus

Computers hebben geen toegang tot internet als ze zijn verbonden met de camera in de toegangspuntmodus. Om toegang te krijgen tot internet, verbreekt u de verbinding met de camera en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met een netwerk met internettoegang.

Foto's selecteren om te uploaden

 1. Druk op de K -knop op de camera en selecteer schermvullende weergave of miniatuurweergave.

 2. Selecteer een foto en druk op de i -knop.

 3. Markeer [ Selecteer om naar computer te verzenden ] en druk op J
  • Er verschijnt een wit pictogram voor 'verzenden' (upload met prioriteit) op de afbeelding. Als de camera momenteel is aangesloten op een netwerk, begint het uploaden onmiddellijk.

  • Anders begint het uploaden zodra er een verbinding tot stand is gebracht.

  • Herhaal stap 2-3 om extra foto's te uploaden.

Foto's deselecteren
 • Herhaal stap 2-3 om de overdrachtmarkering van geselecteerde afbeeldingen te verwijderen.

 • Om de overdrachtmarkering van alle foto's te verwijderen, selecteert u [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] > [ Opties ] > [ Alles deselecteren? ] in het instellingenmenu.

Foto's uploaden terwijl ze worden gemaakt

Om nieuwe foto's te uploaden zodra ze zijn gemaakt, selecteert u [ Aan ] voor [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] > [ Opties ] > [ Automatisch verzenden ] in het setup-menu.

 • Het uploaden begint pas nadat de foto op de geheugenkaart is opgeslagen. Zorg ervoor dat er een geheugenkaart in de camera is geplaatst.

 • Films en foto's die tijdens het filmen zijn gemaakt, worden niet automatisch geüpload wanneer de opname is voltooid. Ze moeten in plaats daarvan worden geüpload vanaf het afspeelscherm.

Het overdrachtspictogram

De uploadstatus wordt aangegeven door het overdrachtspictogram.

u(wit): Verzenden (upload met prioriteit)

De foto is handmatig geselecteerd om te uploaden. Foto's die met dit pictogram zijn gemarkeerd, worden geüpload vóór foto's die zijn gemarkeerd met W ("verzenden").

W(wit): Verzenden

De foto is geselecteerd voor automatisch uploaden, maar het uploaden is nog niet begonnen.

X(groen): Verzenden

Bezig met uploaden.

Y(blauw): Verzonden

Upload compleet.

Het statusscherm [Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi)]

Het scherm [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] toont het volgende:

1

Status : De status van de verbinding met de host. De host-SSID wordt groen weergegeven wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

Terwijl bestanden worden overgedragen, toont het statusdisplay "Now send" voorafgegaan door de naam van het bestand dat wordt verzonden. Hier worden ook fouten weergegeven.

2

Foto's/resterende tijd : Het aantal resterende foto's en de tijd die nodig is om ze te verzenden. De resterende tijd is slechts een schatting.

3

Signaalsterkte : Draadloze signaalsterkte.

Verlies van signaal

De draadloze transmissie kan worden onderbroken als het signaal wegvalt. Het uploaden van foto's met de markering "verzenden" kan worden hervat door de camera uit en weer aan te zetten zodra het signaal opnieuw tot stand is gebracht.

Verbinding verbreken en opnieuw verbinden

Verbinding verbreken

U kunt de verbinding verbreken door:

 • de camera uitzetten,

 • het selecteren van [ Uitschakelen ] voor [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] > [ Wi-Fi-verbinding ] in het setup-menu, of

 • verbinding maken met een smartapparaat via Wi-Fi of Bluetooth.

Toegangspuntmodus

Er zal een fout optreden als de draadloze verbinding van de computer eerder wordt uitgeschakeld dan die van de camera. Schakel eerst wifi van de camera uit.

Opnieuw verbinden

Opnieuw verbinding maken met een bestaand netwerk:

 • selecteer [ Inschakelen ] voor [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] > [ Wi-Fi-verbinding ] in het setup-menu.

Toegangspuntmodus

Schakel wifi van de camera in voordat u verbinding maakt.

Meerdere netwerkprofielen

Als de camera profielen heeft voor meer dan één netwerk, zal deze opnieuw verbinding maken met het laatst gebruikte netwerk. Andere netwerken kunnen worden geselecteerd met behulp van de optie [ Verbinden met pc (ingebouwde Wi-Fi) ] > [ Netwerkinstellingen ] in het setup-menu.