Foto's kunnen worden beveiligd om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. Beveiligde foto's worden echter gewist wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd ( Geheugenkaart formatteren ).

  1. Selecteer een afbeelding.

    • Geef de foto weer in schermvullende weergave of zoomweergave.

    • U kunt de foto ook markeren in de lijst met miniaturen met behulp van de multi-selector.

  2. Druk op de g ( h / Q )-knop.
    • Beveiligde foto's zijn gemarkeerd met een P -pictogram.

    • Om de beveiliging op te heffen, geeft u de foto weer of markeert u deze in de lijst met miniaturen en drukt u nogmaals op g ( h / Q ).

Spraak memos

Het beveiligen van foto's beschermt ook alle spraakmemo's die bij de foto's zijn opgenomen. Spraakmemo's kunnen niet afzonderlijk worden beveiligd.

Bescherming van alle afbeeldingen verwijderen

Om de beveiliging van alle beelden in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het weergavemenu te verwijderen, houdt u de g ( h / Q ) en O ( Q )-knoppen ongeveer twee seconden ingedrukt tijdens het afspelen.