Om spraakmemo's af te spelen, drukt u op de Fn3 ( C )-knop wanneer u foto's bekijkt die zijn gemarkeerd met h -pictogrammen.

Het i -menu

Spraakmemo's kunnen ook worden afgespeeld door [ Speel spraakmemo ] te markeren in het i -weergavemenu en op J te drukken.

Afspelen onderbreken

Het indrukken van de ontspanknop of het bedienen van andere camerabedieningen kan het afspelen beëindigen. Het afspelen stopt automatisch wanneer een ander beeld wordt geselecteerd of de camera wordt uitgeschakeld.

Spraakmemo's verwijderen

Om de spraakmemo van de huidige foto te verwijderen, drukt u op de O ( Q )-knop; er wordt een bevestigingsvenster weergegeven zoals weergegeven.

  • Om zowel de foto als de spraakmemo te verwijderen, markeert u [ Afbeelding en spraakmemo ] en drukt u op O ( Q ).

  • Om alleen de spraakmemo te verwijderen, markeert u [ Alleen spraakmemo ] en drukt u op O ( Q ).

  • Druk op K om af te sluiten zonder de foto of de spraakmemo te verwijderen.

  • Als de foto is gemaakt met twee geheugenkaarten geplaatst en [ Back -up ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] of [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in Slot 2 ], markeer dan [ Geselecteerde afbeelding ] of [ Zelfde afbeeldingen op w en x ] en druk op O ( Q ) om een bevestigingsvenster weer te geven. Als u alleen de spraakmemo wilt verwijderen van de afbeelding op de kaart in de huidige sleuf, selecteert u [ Alleen spraakmemo ] nadat u [ Geselecteerde afbeelding ] hebt gekozen.