Voor gelijktijdige optische en radio-AWL bevestigt u een WR-R10 en monteert u een SU-800 of een hoofdflitser die optische flitssturing ondersteunt (de SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 of SB-500) op de accessoireschoen.

  • Breng verbindingen tot stand tussen de WR-R10 en alle radiogestuurde flitsers ( Een draadloze verbinding tot stand brengen ).

  • Als een SB-500 op de accessoireschoen van de camera is gemonteerd, selecteert u [ Optical/radio AWL ] voor [ Wireless flash options ]. Bij andere flitsers of de SU-800 wordt [ Draadloze flitsopties ] automatisch ingesteld op [ Optische/radio-AWL ].

  • De enige beschikbare optie voor [ Remote flash control ] is [ Groepsflits ].

  • De secundaire flitsers kunnen in maximaal zes groepen (A t/m F) worden geplaatst. Plaats optisch bestuurde eenheden in de groepen A tot en met C en radiografisch bestuurbare eenheden in de groepen D tot en met F. Om opties voor groepen D tot en met F weer te geven, drukt u op 1 of 3 in het [ Groepsflitsopties ]-scherm.