Druk op de G toets om de menu's te bekijken.

1

D [ AFSPEELMENU ]

2

C [ FOTO-OPNAMEMENU ]

3

1 [ FILM-OPNAMEMENU ]

4

A [ MENU AANGEPASTE INSTELLINGEN ]

5

B [ SETUP-MENU ]

6

N [ RETOUCH-MENU ]

7

O [ MIJN MENU ] / m [ RECENTE INSTELLINGEN ] *

8

d Help-pictogram

9

Huidige Instellingen

 • U kunt het weergegeven menu kiezen. De standaardinstelling is [ MIJN MENU ].

De menu's gebruiken

U kunt door de menu's navigeren met behulp van de multi-selector en de J -knop.

1

Cursor omhoog bewegen

2

Midden van multi-selector: selecteer gemarkeerd item

3

Submenu weergeven, gemarkeerd item selecteren of cursor naar rechts verplaatsen

4

Cursor naar beneden verplaatsen

5

Annuleren en terugkeren naar het vorige menu, of cursor naar links verplaatsen

6

J knop: selecteer gemarkeerd item

 1. Markeer het pictogram voor het huidige menu.

  Druk op 4 om het pictogram voor het huidige menu te markeren.

 2. Selecteer een menu.

  Druk op 1 of 3 om het gewenste menu te selecteren.

 3. Plaats de cursor in het geselecteerde menu.

  Druk op 2 om de cursor in het geselecteerde menu te plaatsen.

 4. Markeer een menu-item.

  Druk op 1 of 3 om een menu-item te markeren.

 5. Weergaveopties.

  Druk op 2 om opties voor het geselecteerde menu-item weer te geven.

 6. Markeer een optie.

  Druk op 1 of 3 om een optie te markeren.

 7. Selecteer de gemarkeerde optie.
  • Druk J

  • Druk op de G toets om af te sluiten zonder een keuze te maken.

  • Druk de ontspanknop half in om de menu's te verlaten en terug te keren naar de opnamestand.

De J knop

Hoewel het indrukken van 2 of het midden van de multi-selector over het algemeen hetzelfde effect heeft als het indrukken van J , zijn er enkele items waarvoor selectie alleen kan worden gemaakt door op J te drukken.

Grijze items
 • Afhankelijk van de camerastatus zijn sommige items en menu-opties mogelijk niet beschikbaar. Niet-beschikbare items worden grijs weergegeven.

 • In sommige gevallen wordt door op J te drukken wanneer een grijs weergegeven item is gemarkeerd, een bericht weergegeven waarin wordt uitgelegd waarom het item niet beschikbaar is.

Tekstinvoer

Er wordt een toetsenbord weergegeven wanneer tekstinvoer is vereist. Voer tekst in zoals hieronder beschreven.

1

Tekstweergavegebied

2

Toetsenbordgebied

3

Toetsenbordselectie

 • Voer tekens in op de huidige cursorpositie door ze te markeren met de pijltoetsen van de multi-selector en vervolgens op het midden van de multi-selector te drukken.

 • Draai aan de hoofdinstelschijf om de cursor naar links of rechts in het tekstweergavegebied te verplaatsen.

 • Om door de toetsenborden met hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren, markeert u het pictogram voor toetsenbordselectie en drukt u op het midden van de multi-selector. Het pictogram voor toetsenbordselectie is in sommige gevallen mogelijk niet beschikbaar.

 • Als een teken wordt ingevoerd terwijl het tekstweergavegebied vol is, wordt het meest rechtse teken verwijderd.

 • Druk op de O ( Q )-knop om het teken onder de cursor te verwijderen.

 • Druk op J om de invoer te voltooien.

 • Druk op G om af te sluiten zonder de tekstinvoer te voltooien.

Het d (Help)-pictogram
 • Indien beschikbaar, kan een beschrijving van het momenteel geselecteerde item worden bekeken door op de g ( h / Q )-knop.

 • Druk op 1 of 3 om te bladeren.

 • druk op g ( h / Q ) nogmaals om terug te keren naar de menu's.

Aanraakbediening

U kunt ook door de menu's navigeren met behulp van aanraakbedieningen ( Navigeren door de menu's ).