De camera kan worden aangesloten op tv's, recorders en andere apparaten met HDMI-aansluitingen. Gebruik de optionele HDMI-kabel ( Andere compatibele accessoires ) of een type C HDMI-kabel van een andere fabrikant. Deze artikelen moeten apart worden aangeschaft. Schakel de camera altijd uit voordat u een HDMI-kabel aansluit of loskoppelt.

1

HDMI-connector voor aansluiting op camera

2

HDMI-connector voor aansluiting op extern apparaat *

 • Kies een kabel met een connector die past bij de connector op het HDMI-apparaat.

tv's

 • Nadat u de tv hebt afgestemd op het HDMI-ingangskanaal, zet u de camera aan en drukt u op de K -knop om foto's op het televisiescherm te bekijken.

 • Het afspeelvolume van de audio kan worden aangepast met de bedieningselementen op de tv. Camerabediening kan niet worden gebruikt.

 • Als de camera is gekoppeld aan een smartapparaat waarop de SnapBridge-app wordt uitgevoerd, kan het apparaat worden gebruikt om het afspelen op afstand te bedienen terwijl de camera is aangesloten op een tv. Zie de online Help van de SnapBridge-app voor details.

Recorders

De camera kan video rechtstreeks opnemen op aangesloten HDMI-recorders. Gebruik het item [ HDMI ] in het setup-menu om de instellingen voor HDMI-uitvoer aan te passen. Sommige recorders starten en stoppen met opnemen als reactie op camerabedieningen.

Uitvoerresolutie:

Kies het formaat voor de uitvoer van afbeeldingen naar het HDMI-apparaat. Als [ Auto ] is geselecteerd, kiest de camera automatisch het juiste formaat.

Geavanceerd

Pas de instellingen aan voor aansluiting op het HDMI-apparaat.

Optie

Beschrijving

[ Uitgangsbereik ]

Het ingangsbereik van het RGB-videosignaal verschilt per HDMI-apparaat. [ Auto ], dat overeenkomt met het uitvoerbereik van het HDMI-apparaat, wordt in de meeste situaties aanbevolen. Als de camera het juiste uitvoerbereik van het RGB-videosignaal voor het HDMI-apparaat niet kan bepalen, kunt u uit de volgende opties kiezen:

 • [ Beperkt bereik ]: Voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 16 tot 235. Kies deze optie als u een verlies aan detail in schaduwen opmerkt.

 • [ Volledig bereik ]: voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 0 tot 255. Kies deze optie als u merkt dat schaduwen "vervaagd" of te helder zijn.

[ Live-weergave op het scherm ]

Kies of het HDMI-apparaat opname-informatie weergeeft tijdens livebeeldfotografie. Houd er rekening mee dat opname-informatie niet wordt weergegeven bij een beeldformaat van 3840 × 2160 ( Beeldformaat/beeldsnelheid en filmkwaliteit ), zelfs wanneer [ Aan ] is geselecteerd.

[ Dubbele monitor ]

Kies of de camera de weergave op het HDMI-apparaat weerspiegelt. Als u [ Uit (alleen HDMI) ] kiest, wordt de cameramonitor uitgeschakeld, waardoor de batterij minder snel leegloopt.

 • Door [ Uit ] te selecteren voor [ Live view on-screen display ] wordt [ Dubbele monitor ] op [ Aan ] hersteld.

[ Externe opnamecontrole ]

Als u [ Aan ] kiest, kunnen camerabedieningen worden gebruikt om de opname te starten en te stoppen wanneer de camera via HDMI is aangesloten op een externe recorder die het Atomos Open Protocol ondersteunt.

 • Externe opnamecontrole is beschikbaar bij Atomos SHOGUN-, NINJA- en SUMO-serie monitorrecorders. Neem voor meer informatie over apparaatfuncties en bediening contact op met de fabrikant of raadpleeg de documentatie die bij de recorder is geleverd.

 • Het camerascherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de tijd die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c2 [ Standby-timer ] verloopt, waardoor de HDMI-uitvoer wordt beëindigd. Wanneer u films opneemt op een extern apparaat, selecteert u Persoonlijke instelling c2 [ Standby-timer ] en kiest u [ Geen limiet ] of een tijd die langer is dan de verwachte opnametijd.

 • Er wordt een pictogram weergegeven op de cameramonitor wanneer [ Aan ] is geselecteerd: A wordt weergegeven tijdens het filmen, B terwijl films worden opgenomen. Controleer tijdens het opnemen de recorder en het recorderdisplay om er zeker van te zijn dat de beelden op het apparaat worden opgeslagen.

 • Merk op dat het selecteren van [ Aan ] de beelduitvoer naar het apparaat kan verstoren.