Foto-informatie wordt gesuperponeerd op beelden die worden weergegeven in schermvullende weergave. Druk op 1 of 3 om door de foto-informatie te bladeren, zoals hieronder weergegeven.

1

Bestandsinformatie

2

Blootstellingsgegevens *

3

Hoogtepunten *

4

RGB-histogram *

5

Opnamegegevens *

6

Overzicht gegevens *

7

Geen (alleen afbeelding) *

 • Wordt alleen weergegeven als de corresponderende optie is geselecteerd voor [ Afspeelweergave-opties ] in het afspeelmenu.

Bestandsinformatie

1

Spraakmemo-indicator ( Spraakmemo's )

2

Beschermstatus ( Foto's beschermen tegen verwijderen )

3

Retoucheerindicator ( N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken )

4

Uploadmarkering ( Foto's selecteren om te uploaden )

5

IPTC-voorinstellingsindicator ( foto's , IPTC )

6

Scherpstelpunt 1 ( Selectie scherpstelpunt )

7

AF-gebied haakjes 2 ( Selectie scherpstelpunt )

8

Framenummer/totaal aantal frames

9

Bestandsnaam ( Bestandsnaamgeving )

10

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen , een optie voor beeldkwaliteit kiezen )

11

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen , Een afbeeldingsgrootte kiezen )

12

Afbeeldingsgebied ( Instellingen voor beeldgebied aanpassen )

13

Tijd van opname ( Camera Setup )

14

Datum van opname ( Camera Setup )

15

Huidige kaartsleuf ( Geheugenkaarten plaatsen )

16

Beoordeling ( Beoordeling foto's )

17

Naam van de map ( Opbergmap )

 1. Wordt alleen weergegeven als [ Scherpstelpunt ] is geselecteerd voor [ Weergaveopties voor afspelen ] in het afspeelmenu.

 2. Wordt alleen weergegeven als [ Scherpstelpunt ] is geselecteerd voor [ Weergaveopties voor afspelen ] in het afspeelmenu en de foto is gemaakt tijdens zoekerfotografie.

Blootstellingsgegevens

 • Wordt in rood weergegeven als de foto is gemaakt met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

Hoogtepunten

Om een kleurkanaal voor de markeringsweergave te kiezen, kiest u [ Selecteer R, G, B ] in het i -menu en drukt u op 4 of 2 .

1

Hoogtepunten (gebieden die mogelijk overbelicht zijn)

RGB-histogram

Om een kleurkanaal voor de markeringsweergave te kiezen, kiest u [ Selecteer R, G, B ] in het i -menu en drukt u op 4 of 2 .

1

Witbalans ( Witbalans aanpassen , natuurlijke kleuren bereiken met verschillende lichtbronnen (witbalans) )

Kleurtemperatuur ( Een kleurtemperatuur kiezen )

Vooraf ingestelde handleiding ( Vooraf ingestelde handleiding )

Fijnafstelling witbalans ( Fijnafstelling witbalans )

2

Histogram (RGB-kanaal)

3

Histogram (rood kanaal)

4

Histogram (groen kanaal)

5

Histogram (blauw kanaal)

Afspeelzoom

Druk op X om in te zoomen op de afbeelding in de histogramweergave. Het histogram wordt bijgewerkt om alleen de gegevens weer te geven voor het gedeelte van de afbeelding dat zichtbaar is op het scherm. Gebruik de multi-selector om te bladeren. Druk op W ( M ) om uit te zoomen.

Histogrammen

Histogrammen tonen toonverdeling. Op de horizontale as wordt de pixelhelderheid (toon) uitgezet en op de verticale as het aantal pixels.

 • Als de afbeelding objecten bevat met een breed scala aan helderheid, zal de verdeling van tonen relatief gelijkmatig zijn.

 • Als de afbeelding donker is, wordt de verdeling naar links verschoven.

 • Als het beeld helder is, wordt de verdeling naar rechts verschoven.

Het verhogen van de belichtingscompensatie verschuift de verdeling van tonen naar rechts, terwijl het verlagen van de belichtingscompensatie de verdeling naar links verschuift.

Histogrammen kunnen een globaal beeld geven van de algehele belichting wanneer helder omgevingslicht het moeilijk maakt om foto's op de monitor te zien.

De histogramweergave
 • RGB-histogrammen tonen toonverdeling.

 • Camerahistogrammen kunnen verschillen van de histogrammen die worden weergegeven in beeldverwerkingstoepassingen. Gebruik ze als een gids voor de werkelijke toonverdeling.

Opnamegegevens

Bekijk de instellingen die van kracht waren op het moment dat de foto werd gemaakt. De lijst met opnamegegevens heeft meerdere pagina's, die kunnen worden bekeken door op 1 of 3 te drukken. De weergegeven informatie kan worden geselecteerd met [ Afspeelweergave-opties ] > [ Gedetailleerde opnamegegevens ] in het weergavemenu.

Basis opnamegegevens

 1. Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in stand P , S of A met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

 2. Wordt weergegeven als persoonlijke instelling b7 [ Optimale belichting fijnafstemmen ] is ingesteld op een andere waarde dan nul voor een meetmethode.

 3. Bevat ook de vergroting voor foto's gemaakt met een teleconverter.

 4. Wordt alleen weergegeven als de foto is gemaakt met een VR-lens.

 5. Bevat ook de kleurtemperatuur voor foto's gemaakt met [ Auto ] of [ Natuurlicht auto ].

Flash-gegevens

Flitsgegevens worden alleen weergegeven voor foto's die zijn gemaakt met optionele flitsers.

1

Flitstype

2

Flitsbediening op afstand

3

Flash-modus ( Een flitsmodus kiezen , Flitsmodi )

4

Flitsbesturingsmodus ( Flitsbesturingsmodus )

Flitscompensatie ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

Flitsniveau *

 • In het geval van foto's gemaakt met TTL-flitssturing ( Flitsbedieningsmodus ), wordt het door de flitser geselecteerde flitsniveau weergegeven met behulp van de equivalente handmatige flitsoutputwaarde.

Picture Control-gegevens

 • De weergegeven items zijn afhankelijk van de Picture Control die van kracht was toen de foto werd gemaakt.

Andere opnamegegevens

1

Hoge ISO-ruisonderdrukking ( Hoge ISO NR )

Ruisonderdrukking lange sluitertijd ( NR bij lange blootstelling )

2

Actieve D-Lighting ( Actieve D-Lighting )

3

HDR-belichtingsverschil ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

HDR-effening ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

4

Vignetcontrole ( vignetcontrole )

5

Geschiedenis retoucheren ( N Het retoucheermenu: Geretoucheerde kopieën maken ). Wijzigingen worden vermeld in de toegepaste volgorde.

6

Afbeelding commentaar ( Afbeelding commentaar )

Auteursrechtinformatie

Copyrightinformatie wordt alleen weergegeven als deze is opgenomen met het item [ Copyrightinformatie ] in het setup-menu op het moment dat de foto werd gemaakt.

1

fotograaf ( Auteursrechtinformatie )

2

Copyright houder ( Auteursrechtinformatie )

Locatie gegevens

Locatiegegevens worden alleen weergegeven als ze zijn ingesloten in de foto op het moment dat deze werd gemaakt.

1

Breedtegraad

2

Lengtegraad

3

Hoogte

4

Universele gecoördineerde tijd (UTC)

IPTC-gegevens

1

Ondertiteling

2

Evenement-ID

3

kop

4

Objectnaam

5

Stad

6

Staat

7

Land

8

Categorie

9

Sup. Kat. (Aanvullende categorieën)

10

naamregel

11

Titel op naam

12

Schrijver/Editor

13

Credit

14

Bron

Overzicht

1

Spraakmemo-indicator ( Spraakmemo's )

2

Framenummer/totaal aantal frames

3

Uploadmarkering ( Foto's selecteren om te uploaden )

4

Beschermstatus ( Foto's beschermen tegen verwijderen )

5

Retoucheerindicator ( N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken )

6

Cameranaam

7

Locatiegegevensindicator ( Locatiegegevens )

8

Aanduiding voor afbeeldingscommentaar ( Afbeelding commentaar )

9

IPTC-voorinstellingsindicator ( foto's , IPTC )

10

Histogram ( Histogrammen )

11

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen , een optie voor beeldkwaliteit kiezen )

12

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen , Een afbeeldingsgrootte kiezen )

13

Afbeeldingsgebied ( Instellingen voor beeldgebied aanpassen )

14

Bestandsnaam ( Bestandsnaamgeving )

15

Tijd van opname ( Camera Setup )

16

Naam van de map ( Opbergmap )

17

Datum van opname ( Camera Setup )

18

Huidige kaartsleuf ( Geheugenkaarten plaatsen )

19

Beoordeling ( Beoordeling foto's )

 1. Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in stand P , S of A met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

 2. Wordt alleen weergegeven als de foto is gemaakt met een optionele flitser.