Selecteer het tabblad 1 in de cameramenu's om het filmopnamemenu te bekijken.

Het filmopnamemenu bevat de volgende items:

Item

0

[ Reset filmopnamemenu ]

Reset filmopnamemenu

[ Bestandsnaamgeving ]

Bestandsnaamgeving

[ Bestemming ]

Bestemming

[ Afbeeldingsgebied ]

Afbeeldingsgebied

[ Framegrootte/framesnelheid ]

Framegrootte/framesnelheid

[ Filmkwaliteit ]

Filmkwaliteit

[ Film bestandstype ]

Film bestandstype

[ ISO gevoeligheid instellingen ]

ISO-gevoeligheidsinstellingen

[ Witbalans ]

Witbalans

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldinstelling instellen

[ Beheer Picture Control ]

Beheer Picture Control

[ Actieve D-Lighting ]

Actieve D-Lighting

[ NR bij hoge ISO ]

Hoge ISO NR

[ Diffractiecompensatie ]

Diffractiecompensatie

[ Flikkerreductie ]

Flikkerreductie

[ Elektronische VR ]

Elektronische VR

[ Microfoongevoeligheid ]

Microfoongevoeligheid

[ Verzwakker ]

verzwakker

[ Frequentierespons ]

Frequentierespons

[ Windruisreductie ]

Windruisonderdrukking

[ Hoofdtelefoonvolume ]

Hoofdtelefoonvolume

[ Tijdcode ]

Tijdcode