Livebeeld kan worden gebruikt om films op te nemen.

"Filmen" versus "Opnemen"

In deze handleiding worden de termen "filmen" en "opnemen" als volgt gebruikt: "filmen" wordt gebruikt als de livebeeld-selector naar 1 is gedraaid, terwijl "opnemen" verwijst naar het opnemen van beelden met behulp van de filmopnameknop .

 1. Draai de livebeeld-selector naar 1 (filmlivebeeld).
 2. Druk op de a -knop.
  • De spiegel wordt opgeklapt en livebeeld wordt gestart. De zoeker wordt donker en het beeld door de lens wordt weergegeven op de monitor.

  • Tijdens livebeeld kan de belichting voor films en foto's worden bekeken in de monitor.

 3. Druk op de AF-ON- knop om scherp te stellen.
  • Stel scherp voordat u begint met opnemen.

  • De scherpstelling kan worden aangepast door op uw onderwerp in de monitor te tikken.

 4. Druk op de filmopnameknop om de opname te starten.
  • Op de monitor wordt een opname-indicator weergegeven. De monitor toont ook de resterende tijd, oftewel de geschatte hoeveelheid nieuwe beelden die op de geheugenkaart kunnen worden opgenomen.

   1

   Opname-indicator

   2

   Overgebleven tijd

  • De camera kan tijdens het opnemen opnieuw worden scherpgesteld door op de AF-ON- knop te drukken of door op uw onderwerp in de monitor te tikken.

  • Geluid wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon voor filmopname. Dek de microfoon niet af tijdens het opnemen.

  • De belichting kan worden gewijzigd met maximaal ±3 EV met behulp van belichtingscompensatie.

 5. Druk nogmaals op de filmopnameknop om de opname te beëindigen.
 6. Druk op de a -knop om livebeeld te verlaten.
Films opnemen
 • Bij het filmen van films kunt u het volgende op het display opmerken. Deze verschijnselen zullen ook zichtbaar zijn in alle beelden die met de camera zijn opgenomen.

  • Flikkering of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen

  • Vervorming in verband met beweging (afzonderlijke onderwerpen zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het frame rijden, kunnen vervormd zijn, of het hele frame kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand)

  • Gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken op het scherm

  • Heldere gebieden of banden in scènes die worden verlicht door knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron

  • Flikkering treedt op terwijl elektrisch diafragma in gebruik is

 • Houd er rekening mee dat ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren kunnen optreden als u tijdens het filmen de X -knop gebruikt om in te zoomen op het beeld door de lens ( Live View Zoom Preview ).

 • De filmopname wordt automatisch beëindigd als:

  • De maximale lengte is bereikt

  • De livebeeld-selector is naar een andere instelling gedraaid

  • De lens is verwijderd

 • Richt de camera bij het opnemen van films niet op de zon of andere sterke lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

 • Geluiden gemaakt door de camera kunnen hoorbaar zijn in opgenomen beelden:

  • Tijdens autofocus

  • Wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt

  • Tijdens diafragma-aanpassing

  • Met vibratiereductie ingeschakeld op lenzen voor vibratiereductie (VR)

 • Als het geluidsniveau in het rood wordt weergegeven, is het volume te hoog. Pas de microfoongevoeligheid aan.

Het aftelscherm

Ongeveer 30 s voordat livebeeld automatisch stopt, verschijnt er in de linkerbovenhoek van het scherm een aftelling.

 • Als de timer is geactiveerd door persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ], wordt het aftellen in zwart weergegeven vanaf 30 s voordat de timer afloopt, en wordt rood als er nog 5 s te gaan zijn. Als [ Geen limiet ] is geselecteerd voor [ Vertraging monitor uit ] > [ Livebeeld ], kan de camera desalniettemin livebeeld beëindigen indien nodig om de interne circuits te beschermen tegen hoge temperaturen en dergelijke.

 • Een aftelling wordt in rood weergegeven vanaf 30 seconden voordat de camera wordt uitgeschakeld om de interne circuits te beschermen. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de timer onmiddellijk verschijnen wanneer livebeeld is geselecteerd.

 • Merk op dat ongeacht de beschikbare tijd (weergegeven in de rechterbovenhoek van de monitor), livebeeld en filmopname automatisch eindigen wanneer de afteltimer afloopt.

Instellingen aanpassen tijdens filmopname
 • Het hoofdtelefoonvolume kan niet worden aangepast tijdens het opnemen.

 • Als er momenteel een andere optie dan I (microfoon uit) is geselecteerd, kan de microfoongevoeligheid worden gewijzigd terwijl de opname bezig is. I kan niet worden geselecteerd.

Scherpstellen tijdens filmopname

De scherpstelling kan ook worden aangepast door de ontspanknop half in te drukken.

Zoomvoorbeeld liveweergave

Druk op de X knop om in te zoomen op de weergave in de monitor ( Live View Zoom Preview ). Voor een zoomverhouding van 100% tijdens het opnemen, drukt u op de X -knop. Druk op W ( M ) om de vorige zoomfactor te herstellen.

Foto's maken tijdens het filmen

Tijdens het filmen kunnen foto's worden gemaakt door de ontspanknop helemaal in te drukken. De resulterende foto heeft een beeldverhouding van 16:9.

 • Een C -pictogram knippert in het display wanneer een foto wordt gemaakt.

 • Foto's kunnen worden gemaakt terwijl de opname bezig is. Het maken van foto's onderbreekt de filmopname niet.

Foto's maken tijdens het filmen
 • Houd er rekening mee dat er zelfs foto's kunnen worden gemaakt als het onderwerp niet scherp is.

 • Foto's worden opgenomen met de afmetingen die momenteel zijn geselecteerd voor filmbeeldformaat.

 • Foto's worden opgenomen in de indeling [ JPEG fine c ], ongeacht de optie die is geselecteerd voor beeldkwaliteit.

 • Foto's worden opgeslagen op de kaart in de sleuf die is geselecteerd voor [ Bestemming ] in het filmopnamemenu.

 • De beeldsnelheid voor continue ontspanstanden varieert met de optie die is geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ]. Terwijl de opname bezig is, wordt er slechts één foto gemaakt elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • Bij elke film kunnen maximaal 50 foto's worden gemaakt.

 • Foto's die tijdens het filmen zijn gemaakt, worden niet automatisch weergegeven na het fotograferen, zelfs niet als [ Aan ] is geselecteerd voor [ Beeld terugkijken ] in het weergavemenu.