Creați copii mici ale fotografiilor selectate. Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteți alege cardul folosit pentru a stoca copiile redimensionate.

Redimensionarea mai multor imagini

Dacă ați accesat meniul de retușare prin intermediul butonului G , puteți redimensiona mai multe imagini selectate.

 1. Selectați [ Redimensionare ] în meniul de retușare.

  Evidenţiaţi [ Redimensionare ] şi apăsaţi 2 .

 2. Alegeți o destinație.

  • Dacă sunt introduse două carduri de memorie, evidențiați [ Alegeți destinația ] și apăsați 2 .

  • [ Alegeți destinația ] nu este disponibil când este introdus un singur card de memorie. Continuați cu Pasul 3.

  • Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un slot pentru card și apăsați J .

 3. Alege o marime.

  • Evidențiați [ Alegeți dimensiunea ] și apăsați 2 .

  • Evidențiați dimensiunea dorită (lungimea în pixeli) folosind 1 și 3 și apăsați J .

 4. Alegeți cum sunt selectate imaginile.

  Opțiune

  Descriere

  [ Selectați imaginea(i) ]

  Redimensionați imaginile selectate. Pot fi selectate mai multe imagini.

  [ Selectați data ]

  Redimensionați toate fotografiile făcute la datele selectate.

  [ Selectați folderul ]

  Redimensionați toate imaginile dintr-un folder selectat.

  Dacă ați ales [ Selectați imaginea(i) ], treceți la Pasul 6.

 5. Selectați slotul sursă.
  • Evidențiați slotul cu cardul care conține imaginile dorite și apăsați 2 .

  • Nu vi se va solicita să selectați slotul dacă este introdus un singur card de memorie.

 6. Selectați imagini.

  Dacă ați ales [ Selectați imaginea(i) ] :

  • Evidențiați fotografii folosind selectorul multiplu.

  • Pentru a vizualiza imaginea evidențiată pe tot ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul X

  • Pentru a selecta imaginea evidențiată, apăsați în centrul selectorului multiplu. Imaginile selectate sunt indicate de o pictogramă 8 . Pentru a deselecta imaginea curentă, apăsați din nou centrul selectorului multiplu; 8 nu vor mai fi afișate. Imaginile selectate vor fi toate copiate la dimensiunea selectată la Pasul 3.

  • Apăsați J pentru a continua după ce selecția este finalizată.

  Dacă ați ales [ Selectați data ] :

  • Evidențiați datele utilizând selectorul multiplu și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ).

  • Toate fotografiile realizate la datele marcate cu un bif ( M ) vor fi copiate la dimensiunea selectată la Pasul 3.

  • Apăsați J pentru a continua după ce selecția este finalizată.

  Dacă ați ales [ Selectare folder ] :

  • Evidențiați un folder și apăsați J pentru a selecta; toate imaginile din folderul selectat vor fi copiate la dimensiunea selectată la Pasul 3.

 7. Salvați copiile redimensionate.

  Va fi afișat un dialog de confirmare; evidențiați [ Da ] și apăsați J pentru a salva copiile redimensionate.

  Redimensionați

  În funcție de dimensiunea copiei, este posibil ca zoom-ul de redare să nu fie disponibil când sunt afișate copii redimensionate.