Izberite [ On ], če želite vključiti osvetlitev in način bliskavice, hitrost zaklopa (samo načina S in M ) in zaslonko (samo načina A in M ) v informacije, posnete v vsaki od štirih bank menijev za fotografiranje.

  • Spremembe načina osvetlitve, hitrosti zaklopa, zaslonke in načina bliskavice bodo shranjene v banki, ki je trenutno izbrana za [ Menijska banka za fotografiranje ]. Nastavitve, shranjene v banki, bodo priklicane ob naslednji izbiri banke.

  • Če izberete [ Off ], se obnovijo načini osvetlitve in bliskavice, hitrost zaklopa in zaslonka, ki so bili veljavni, preden je bila izbrana [ On ].