Slike so shranjene z imeni datotek, sestavljenimi iz »DSC_«, ki mu sledi štirimestna številka in tričrkovna pripona. [ Poimenovanje datoteke ] se uporablja za izbiro treh črk za zamenjavo "DSC" dela imena datoteke. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Imena datotek
 • Imena datotek imajo obliko »DSC_nnnn.xxx«. “nnnn” je številka od 0001 do 9999. “xxx” je ena od naslednjih končnic, dodeljenih glede na izbrane možnosti za kakovost slike in vrsto datoteke.

  • NEF: fotografije NEF (RAW).

  • JPG: JPEG (fine, normalne ali osnovne) fotografije

  • MOV: MOV filmi

  • MP4: MP4 filmi

  • NDF: Odstranite referenčne podatke

 • Slike, ustvarjene z [ Adobe RGB ], izbranim za [ Barvni prostor ], imajo imena datotek v obliki »_DSCnnnn.xxx«.

 • Obe datoteki v vsakem paru fotografij dvojnega formata imata isto ime. V primeru fotografij v dvojnem formatu, posnetih z nastavitvami kakovosti slike NEF (RAW)+JPEG, bosta obe datoteki imeli različni končnici („NEF“ v primerjavi z „.JPG“).