Özel Ayarlar dört bankadan birinde saklanır ("A" ile "D" arasındaki sıralar). Bir bankadaki ayarlarda yapılan değişikliklerin diğerleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Sık kullanılan ayarların belirli bir kombinasyonunu saklamak için, [ Özel Ayarlar kümesi ] öğesini kullanarak dört kümeden birini seçin ve ayarları istediğiniz gibi yapın.

Özel Ayar Bankalarını Yeniden Adlandırma

Banka vurgulanarak ve 2 tuşuna basılarak banka adına (“A”, “B”, “C” veya “D”) açıklayıcı bir başlık eklenebilir. Altyazılar en fazla 20 karakter uzunluğunda olabilir.

Özel Ayarlar Bankaları

Bilgiler ve üst kontrol paneli ekranları, mevcut Özel Ayarlar kümesini O olarak ve ardından banka adını ("A", "B", "C" veya "D") gösterir.

Varsayılan Ayarları Geri Yükleme

Seçili bir Özel Ayarlar bankası için varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için kümeyi vurgulayın ve O ( Q ); bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Seçili küme için varsayılan ayarları geri yüklemek için [ Evet ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film