[ Grup alan AF (C1) ] veya [ Grup alan AF (C2) ] için AF alanı gruplamalarının boyutlarını seçin; toplam 17 farklı seçenek mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. “Özel Odak Grupları” ( Özel Odak Grupları ).

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film