Tam çerçeve izleme sırasında yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırma hareketlerine atanan rolü seçin.

Yukarı Kaydır/Aşağı Kaydır

Yukarı veya aşağı kaydırarak gerçekleştirilen işlemi seçin.

Seçenek

Tanım

[ Derecelendirme ]

Geçerli resme önceden seçilmiş bir derecelendirme atayın. Derecelendirme 2 tuşuna basılarak seçilebilir.

[ Göndermek için seçin (kablolu LAN/WT) ]

Geçerli resmi, kameranın Ethernet aracılığıyla veya kablosuz bir verici kullanarak bağlı olduğu bir bilgisayara veya ftp sunucusuna yüklemek için işaretleyin.

[ Koru ]

Geçerli resmi koruyun.

[ Sesli not ]

Sesli not kaydetmeye başlamak için hafifçe vurun. Geçerli resim için zaten bir not varsa, bunun yerine fiske vurmak mevcut notun oynatılmasını başlatır. Kaydı veya oynatmayı bitirmek için çoklu seçicinin ortasına basın.

[ Yok ]

Yukarı veya aşağı kaydırmanın hiçbir etkisi yoktur.

  • [ Derecelendirme ], [ Göndermek için seç (kablolu LAN/WT) ] veya [ Koru ] seçildiğinde yukarı veya aşağı kaydırılarak seçilen resimler simgelerle gösterilir ( Dosya Bilgileri ). İşaret, aynı yönde tekrar hafifçe vurarak kaldırılabilir.

İlerleme Yönünü Kaydırın

Çerçeve ilerlemesi için kullanılan hareketi seçin.

Seçenek

Tanım

S

[ Sol←Sağ ]

Sonraki resmi görüntülemek için sağdan sola doğru kaydırın.

T

[ Sol→Sağ ]

Sonraki resmi görüntülemek için soldan sağa doğru kaydırın.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film