Aşağıdaki vizör netleme noktası görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın.

Manuel Odak Modu

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Netleme noktası, manuel netleme modunda her zaman görüntülenir.

[ Kapalı ]

Netleme noktası yalnızca netleme noktası seçimi sırasında görüntülenir.

Odak Noktası Parlaklığı

Vizörde netleme noktası ekranının parlaklığını seçin.

Dinamik Alan AF Yardımcısı

Dinamik alan AF alanı modunda netleme işlemine yardımcı olmak için fotoğraf makinesinin hem seçilen netleme noktasını hem de çevreleyen netleme noktalarını gösterip göstermediğini seçin.

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Hem seçili netleme noktasını hem de çevreleyen netleme noktalarını görüntüleyin.

[ Kapalı ]

Yalnızca seçili netleme noktasını görüntüleyin.

[ Açık ] ([ Dinamik alan AF (9 nokta) ] seçildi)

[ Kapalı ]

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film