"Geniş" (manzara) yön için, fotoğraf makinesi saat yönünde 90° döndürüldüğünde "dikey" (portre) yön için ve fotoğraf makinesi 90° döndürüldüğünde "dikey" yön için ayrı netleme noktalarının ve AF alanı modlarının seçilip seçilemeyeceğini seçin saat yönünün tersine. Seçilen seçenek yalnızca vizör çekimi sırasında geçerlidir.

  • Kamera yönlendirmesinden bağımsız olarak aynı odak noktasını kullanmak için [ Kapalı ] öğesini seçin.

  • Ayrı odak noktası seçimini etkinleştirmek için [ Odak noktası ] öğesini seçin. Hem netleme noktasının hem de AF alanı modunun ayrı seçimini etkinleştirmek için [ Netleme noktası ve AF alanı modu ] öğesini seçin.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film