Üst kontrol panelindeki ve bilgi ekranındaki pozlama göstergelerinin negatif değerlerle solda ve pozitif değerlerle mi, yoksa pozitif değerler solda ve negatif değerlerle sağda mı gösterileceğini seçin.

Seçenek

Tanım

V

Gösterge, solda pozitif değerler ve sağda negatif değerlerle görüntülenir.

W

Gösterge, solda negatif değerler ve sağda pozitif değerlerle görüntülenir.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film