Izvēlieties, cik ātri fokuss reaģē, ja kaut kas nokļūst starp objektu un kameru, fotografējot skatu meklētājā automātiskā fokusa režīmā AF-C vai kad ir atlasīts AF-A un kamera uzņem, izmantojot AF-C .

  • Izvēlieties [ 5 (Delayed) ], lai palīdzētu saglabāt fokusu uz sākotnējo objektu.

  • Izvēlieties [ 1 (Quick) ], lai atvieglotu fokusa pārslēgšanu uz objektiem, kas šķērso jūsu redzes lauku.

  • Ņemiet vērā, ka [ 2 ] un [ 1 (Quick) ] ir līdzvērtīgi [ 3 ], ja AF apgabala režīmam ir atlasīts [ 3D-tracking ] vai [ Auto-area AF ].

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma