Izvēlieties, kad iedegas vadības paneļa fona apgaismojums.

  • Ja ir atlasīts [ Izslēgts ], fona apgaismojums iedegsies, kad strāvas slēdzis tiek pagriezts uz D . Fona apgaismojums izslēdzas, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei vai līdz galam.

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], gaidīšanas režīma taimeris degs fona apgaismojumā. Ņemiet vērā, ka tas palielina akumulatora iztukšošanos. Fona apgaismojums izslēgsies, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei vai līdz galam, bet atkal ieslēgsies, kad poga tiek atlaista.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma