Izvēlieties, vai atsevišķus fokusa punktus var atlasīt “platai” (ainavas) orientācijai, “augstai” (portreta) orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā, un “augstai” orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Skatu meklētājam (parādīts attēlos) un tiešajam skatam ir pieejamas atsevišķas opcijas.

 • Izvēlieties [ No ], lai izmantotu vienu un to pašu fokusa punktu neatkarīgi no kameras orientācijas.

  Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam

  Ainavas (plašā) orientācija

  Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā

 • Atlasiet [ ], lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta izvēli.

  Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam

  Ainavas (plašā) orientācija

  Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma