Izvēlieties zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.

Opcija

Apraksts

[ 1/200 s (automātiskā FP) ]

Automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija ir iespējota ar saderīgām zibspuldzēm, un maksimālais sinhronizācijas ātrums citām zibspuldzēm ir iestatīts uz 1/200 s.

  • Kad kamera režīmā P vai A rāda aizvara ātrumu 1/200 s, automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija tiks aktivizēta, ja faktiskais aizvara ātrums ir lielāks par 1/200 s. Ja zibspuldze atbalsta automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju , kamera var atlasīt aizvara ātrumus līdz 1/8000 s.

  • Režīmos S un M lietotājs var izvēlēties 1/8000 s aizvara ātrumus, izmantojot zibspuldzes , kas atbalsta automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju.

[ 1/200 s ]

Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums ir iestatīts uz izvēlēto vērtību, kas var būt no 1/200 līdz 1/60 s.

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Aizvara ātruma noteikšana pie zibspuldzes sinhronizācijas ātruma ierobežojuma

Režīmos S un M slēdža ātrumu var fiksēt vērtībā, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam e1 [ Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums ], izvēloties nākamo aizvara ātrumu pēc mazākā iespējamā aizvara ātruma (30 s vai % ). Skatu meklētājā un vadības panelī tiks parādīts X (zibspuldzes sinhronizācijas indikators) kopā ar zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.

Automātiskā FP ātrgaitas sinhronizācija
  • Automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija ļauj izmantot zibspuldzi ar lielāko kameras atbalstīto aizvara ātrumu. Ja ir atlasīts [ 1/200 s (Auto FP) ], kamera automātiski iespējo automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju, ja aizvara ātrums ir lielāks par zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu. Tas ļauj izvēlēties maksimālo diafragmas atvērumu, lai samazinātu lauka dziļumu, pat ja objekts ir aizmugurgaismots spilgtā saules gaismā.

  • Ja ir atlasīts automātiskais [ 1/200 s (Auto FP) ], zibspuldzes informācijas displejs parāda “FP”.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma