Izvēlieties, vai ekspozīcijas kompensācijai ir nepieciešama poga E

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts (automātiskā atiestatīšana) ]

Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, griežot komandu ciparripu, kas pašlaik netiek izmantota aizvara ātrumam vai diafragmas atvērumam. Ar komandu ciparripu atlasītais iestatījums tiek atiestatīts, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Ieslēgts ]

Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, griežot komandu ciparripu, kas pašlaik netiek izmantota aizvara ātrumam vai diafragmas atvērumam. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Izslēgts ]

Ekspozīcijas kompensāciju iestata, nospiežot pogu E un griežot galveno komandu ciparripu.

  • Šis iestatījums ir spēkā režīmos P , S un A . Vienkārša ekspozīcijas kompensācija nav pieejama citos režīmos.

  • Izmantotā komandu ciparripa atšķiras atkarībā no fotografēšanas režīma.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma