Kamera turpina mērīt ekspozīciju noteiktu laiku pēc tam, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Izvēlieties, cik ilgi kamera turpina mērīt ekspozīciju, ja netiek veiktas nekādas darbības.

  • Aizvara ātruma un diafragmas atvēruma rādījumi vadības panelī un skatu meklētājā automātiski izslēdzas, kad beidzas gaidstāves taimera termiņš.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma