Izvēlieties [ Ieslēgts ], lai precīzāk fokusētu vājā apgaismojumā tiešā skata režīmā, kad autofokusa režīmam ir atlasīts AF-S vai kad ir atlasīts AF-A un kamera uzņem, izmantojot AF-S .

  • Vāja apgaismojuma AF darbojas tikai fotografējot.

  • Vāja apgaismojuma AF nav pieejams b un EFCT režīmos.

  • Vāja apgaismojuma AF nav pieejams fotografējot ar intervāla taimeri vai ierakstot video ar intervālu.

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], kamerai var būt nepieciešams vairāk laika, lai fokusētu.

  • Kamēr darbojas vāja apgaismojuma AF, monitorā parādīsies “Low-light”. Turklāt displeja atsvaidzes intensitāte var samazināties.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma