Izvēlieties pieejamo fokusa punktu skaitu manuālai fokusa punkta izvēlei, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta cita opcija, nevis [ Auto-area AF ].

Opcija

Apraksts

R

[ Visi punkti ]

Var atlasīt katru fokusa punktu, kas pieejams pašreizējā AF apgabala režīmā. Pieejamo punktu skaits ir atkarīgs no AF apgabala režīma.

I

[ Katrs otrais punkts ]

Ja ir atlasīts [ Visi punkti ], pieejamo fokusa punktu skaits tiek samazināts līdz vienai ceturtdaļai no pieejamā skaita. Izmantojiet ātrai fokusa punkta izvēlei.

  • Tas neietekmē fokusa punktu skaitu, kas pieejams fotografēšanai tiešā skatā [ Pinpoint AF ] un [ Wide-area AF (L) ] režīmos.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma