Atlasiet [ Ieslēgts ], lai priekšskatītu, kā pašlaik atlasītās slēdža ātruma, diafragmas atvēruma un ISO jutības opcijas ietekmē ekspozīciju, fotografējot režīmos P , S , A un M .

Ekspozīcijas priekšskatījums
 • Ekspozīcijas priekšskatījums nav pieejams, ja aizvara ātrumam ir atlasīts A (Bulb) vai % (Time). Ņemiet vērā, ka priekšskatījums var precīzi neatspoguļot galīgos rezultātus, ja:

  • [ Ieslēgts ] ir atlasīts pielāgotajam iestatījumam d6 [ Pagarināti aizvara ātrumi (M) ], un aizvara ātrums ir 60 s vai mazāks.

  • Tiek izmantots zibspuldzes apgaismojums

  • Ir spēkā [ Active D-Lighting ] vai [ HDR (augsts dinamiskais diapazons) ]

  • s ir atlasīts aizvara ātrumam

  • Ir spēkā iekavēšana

 • Ja objekts ir ļoti gaišs vai ļoti tumšs, ekspozīcijas indikatori mirgos, lai brīdinātu, ka priekšskatījums var precīzi neatspoguļot ekspozīciju.

 • Ekspozīciju var regulēt par ±5 EV, lai gan priekšskatījuma displejā tiek atspoguļotas tikai vērtības no -3 līdz +3 EV.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma