Izvēlieties, vai ekspozīcija tiek fiksēta, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

Opcija

Apraksts

O

[ Ieslēgts (nospiediet līdz pusei) ]

Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, ekspozīcija tiek bloķēta.

P

[ Ieslēgts (sērijveida režīms) ]

Ekspozīcija tiek fiksēta tikai tad, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam.

[ Izslēgts ]

Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, ekspozīcija netiek bloķēta.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma