Izvēlieties, vai kamera nosaka un fokusē sejas vai sejas un acis, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts [ Auto-area AF ].

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgta sejas un acu noteikšana ]

Ja kamera tiešā skata fotografēšanas laikā nosaka portreta objektu, tā automātiski fokusēsies uz vienu vai otru objekta aci. Fotografējot ar skatu meklētāju vai ierakstot video vai ja acis netiek uztvertas, kamera fokusēsies uz objekta seju.

[ Sejas noteikšana ieslēgta ]

Kad kamera nosaka portreta objektu, tā automātiski fokusējas uz objekta seju.

[ Izslēgts ]

Sejas un acu noteikšana ir atspējota.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma