Fotografēšanas un atskaņošanas laikā J piešķirto lomu.

Skatu meklētāja fotogrāfija

Opcija

Apraksts

K

[ Atlasīt centrālo fokusa punktu ]

Nospiežot J atlasīts centrālais fokusa punkts.

K

[ Izcelt aktīvo fokusa punktu ]

Nospiežot J iezīmēts aktīvais fokusa punkts.

[ Nav ]

Nospiežot J uzņemšanas laikā, nav nekādas ietekmes.

Tiešskats

Opcija

Apraksts

K

[ Atlasīt centrālo fokusa punktu ]

Nospiežot J atlasīts centrālais fokusa punkts.

p

[ Palielināt/izslēgt ]

Nospiediet J lai tuvinātu displeju apgabalā ap pašreizējo fokusa punktu. Vēlreiz nospiediet J , lai atgrieztos iepriekšējā displejā.

Lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu, iezīmējiet [ Zoom on/off ] un nospiediet 2 .

[ Nav ]

Nospiežot J uzņemšanas laikā, nav nekādas ietekmes.

Atskaņošanas režīms

Neatkarīgi no atlasītās opcijas, nospiežot J kad filma tiek rādīta pilnrāmja kadra režīmā, tiek sākta filmas atskaņošana.

Opcija

Apraksts

n

[ Sīktēls ieslēgts/izslēgts ]

Nospiediet J lai pārslēgtos starp pilnrāmja kadru un 4, 9 vai 72 kadru sīktēlu atskaņošanu.

o

[ Skatīt histogrammas ]

Kamēr tiek nospiesta poga J tiek parādīta histogramma. Histogrammas displejs ir pieejams gan pilnrāmja, gan sīktēlu atskaņošanas režīmā.

p

[ Palielināt/izslēgt ]

Nospiediet J lai tuvinātu displeju apgabalā ap aktīvo fokusa punktu. Vēlreiz nospiediet J , lai atgrieztos iepriekšējā displejā.

  • Lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu, iezīmējiet [ Zoom on/off ] un nospiediet 2 .

  • Tālummaiņa ir pieejama gan pilnrāmja, gan sīktēlu atskaņošanā.

u

[ Izvēlieties slotu un mapi ]

Nospiediet J lai atvērtu dialoglodziņu [ Izvēlieties slotu un mapi ], kurā pēc tam varat izvēlēties atskaņošanas slotu un mapi.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss01

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma