Izmantojiet [ Nobloķēt spoguli uz augšu tīrīšanai ], lai nofiksētu spoguli tā, lai putekļus, kurus nevar noņemt, izmantojot opciju “tīra attēla sensors”, varētu noņemt manuāli. Tomēr ņemiet vērā, ka, tā kā zemas caurlaidības filtrs ir ļoti trausls un viegli sabojājams, mēs iesakām manuālo tīrīšanu veikt tikai Nikon pilnvarotam servisa pārstāvim. Informāciju par zemas caurlaidības filtra tīrīšanu skatiet sadaļā "Manuālā tīrīšana" ( Manuālā tīrīšana ).