Izmantojiet [ Nobloķēt spoguli uz augšu tīrīšanai ], lai nofiksētu spoguli tā, lai putekļus, kurus nevar noņemt, izmantojot opciju “tīra attēla sensors”, varētu noņemt manuāli. Tomēr ņemiet vērā, ka zemas caurlaidības filtrs ir ārkārtīgi trausls un viegli sabojājams, tāpēc manuālo tīrīšanu iesakām veikt tikai Nikon pilnvarots servisa pārstāvis. Informāciju par zemas caurlaidības filtra tīrīšanu skatiet sadaļā "Manuālā tīrīšana" ( Manuālā tīrīšana ).