Rādīt informāciju par slīpumu un slīpumu, pamatojoties uz informāciju no kameras slīpuma sensora.

  • Ja kamera nav sasvērta ne pa kreisi, ne pa labi, ripas atskaites līnija kļūs zaļa. Ja kamera nav noliekta ne uz priekšu, ne atpakaļ, punkts ( I ) displeja centrā kļūs zaļš.

  • Katrs dalījums ir līdzvērtīgs 5°.

    Kameras līmenis

    Kamera noliekta pa kreisi vai pa labi

    Kamera noliekta uz priekšu vai atpakaļ

Kameras sasvēršana

Virtuālā horizonta displejs nav precīzs, ja kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ. Ja kamera nevar izmērīt slīpumu, slīpuma lielums netiks parādīts.