Mainiet laika joslas un iestatiet kameras pulksteni. Mēs iesakām regulāri regulēt kameras pulksteni.

Opcija

Apraksts

[ Laika josla ]

Izvēlieties laika joslu. [ Datums un laiks ] tiek automātiski iestatīts uz laiku jaunajā laika joslā.

[ Datums un laiks ]

Iestatiet kameras pulksteni uz laiku izvēlētajā [ Time zone ].

[ Datuma formāts ]

Izvēlieties secību, kādā tiek parādīta diena, mēnesis un gads.

[ Vasaras laiks ]

Izvēlieties [ Ieslēgts ], lai ieslēgtu vasaras laiku, vai [ Izslēgts ], lai to izslēgtu. Izvēloties [ Ieslēgts ], pulkstenis tiek automātiski pārvietots par vienu stundu uz priekšu. Noklusējuma iestatījums ir [ Izslēgts ].

Ja pulkstenis ir atiestatīts, vadības panelī mirgos ikona B un informācijas displejā parādīsies mirgojošs t indikators.