Pievienojiet komentāru jaunajām fotogrāfijām, kad tās tiek uzņemtas. Komentārus var apskatīt cilnē NX Studio [ Info ].

Ievadiet komentāru

Ievadiet komentāru līdz 36 rakstzīmēm. Iezīmējiet [ Ievadīt komentāru ] un nospiediet 2 lai parādītu teksta ievades dialoglodziņu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Pievienojiet komentāru

Lai pievienotu komentāru nākamajām fotogrāfijām, iezīmējiet [ Pievienot komentāru ], nospiediet 2 un apstipriniet, ka blakus esošajā izvēles rūtiņā ir redzama atzīme M Nospiediet J lai saglabātu izmaiņas un izietu; komentārs tiks pievienots visām turpmākajām fotogrāfijām.

Foto informācija

Komentārus var apskatīt fotografēšanas datu lapā fotoattēla informācijas displejā.