Pīkstiens ieslēgts/izslēgts

Ieslēdziet vai izslēdziet skaņas signālu.

 • Ja vienumam [ Beep on/off ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], atskan pīkstiens, kad:

  • Taimeris darbojas

  • Spoguļa fotografēšanas laikā aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta otro reizi

  • Beidzas fotografēšana ar intervāla taimeri, laika intervāla video ierakstīšana vai fokusa maiņa

  • Kamera fokusē — ņemiet vērā, ka, kamerai fokusējoties, neskanēs pīkstiens, ja pielāgotajam iestatījumam a2 [ AF-S prioritātes izvēle ] ir atlasīts [ Release ], ja autofokusa režīmam ir atlasīts AF-C vai ir atlasīts AF-A. un kamera fokusējas, izmantojot AF-C

  • Tiek izmantots skārienekrāns

  • Aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta, kad kamerā ir ievietota pret ierakstīšanu aizsargāta atmiņas karte

 • Atlasiet [ Izslēgts (tikai pieskāriena vadīklas) ], lai tastatūras ievades laikā atslēgtu pīkstienu, vienlaikus iespējotu to citiem mērķiem.

 • Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no atlasītās opcijas, kamerai fokusējoties filmas ierakstīšanas laikā vai klusas aizvara atbrīvošanas režīmos (režīmi Q un

  Qc
  ) vai ja [ Ieslēgts ] ir atlasīts vienumam [ Silent live view photography ].

Apjoms

Pielāgojiet pīkstiena skaļumu.

Piķis

Izvēlieties pīkstiena augstumu no [ High ] un [ Low ].