Netīrumi vai putekļi, kas nokļūst kamerā, mainot objektīvus vai noņemot korpusa vāciņu, var pielipt zemas caurlaidības filtram un ietekmēt jūsu fotogrāfijas. Opcija “tīra attēla sensors” vibrē sensoru, lai noņemtu putekļus.

Opcija

Apraksts

[ Tīri tagad ]

Nekavējoties veiciet attēla sensora tīrīšanu.

[ Notīriet startēšanas/izslēgšanas laikā ]

  • [ Clean at startup ]: attēla sensors tiek automātiski notīrīts katru reizi, kad tiek ieslēgta kamera.

  • [ Clean at shutdown ]: attēla sensors tiek automātiski notīrīts izslēgšanas laikā katru reizi, kad tiek izslēgta kamera.

  • [ Clean at startup & shutdown ]: attēla sensors tiek automātiski notīrīts palaišanas un izslēgšanas laikā.

  • [ Cleaning off ]: automātiskā attēla sensora tīrīšana ir izslēgta.