Pielāgojiet iestatījumus lietošanai, kad kamera ir savienota ar ierīci, kas nodrošina atrašanās vietas datus, proti, GPS uztvērēju vai viedierīci, kurā darbojas lietotne SnapBridge . Papildinformāciju par SnapBridge skatiet lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzībā.

Opcija

Apraksts

[ Gaidstāves taimeris ]

Ja ir atlasīts [ Enable ], kad ir pievienots GPS uztvērējs, ekspozīcijas mērītāji automātiski izslēgsies, ja laika periodā, kas norādīts, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 [ Gaidstāves taimeris ], netiks veiktas nekādas darbības. Akumulatora iztukšošana ir samazināta.

[ Amats ]

Skatiet GPS uztvērēja vai viedierīces sniegtos atrašanās vietas datus. Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no avota.

[ Iestatīt pulksteni no satelīta ]

Izvēlieties [ ], lai sinhronizētu kameras pulksteni ar GPS ierīces ziņoto laiku.