Pielāgojiet iestatījumus lietošanai, kad kamera ir savienota ar ierīci, kas nodrošina atrašanās vietas datus, proti, GPS uztvērēju vai viedierīci, kurā darbojas lietotne SnapBridge. Papildinformāciju par SnapBridge skatiet lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzībā.

Opcija

Apraksts

[ Gaidstāves taimeris ]

Ja ir atlasīts [Iespējot ], kad ir pievienots GPS uztvērējs, ekspozīcijas mērītāji automātiski izslēgsies, ja laika periodā, kas norādīts, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 [ Gaidstāves taimeris ], netiks veiktas nekādas darbības. Samazināta akumulatora izlāde.

[ Amats ]

Skatiet atrašanās vietas datus, ko nodrošina GPS uztvērējs vai viedierīce. Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no avota.

[ Iestatīt pulksteni no satelīta ]

Izvēlieties [ ], lai sinhronizētu kameras pulksteni ar GPS ierīces ziņoto laiku.