Pievienojiet informāciju par autortiesībām jaunām fotogrāfijām, kad tās tiek uzņemtas. Autortiesību informāciju var apskatīt cilnē NX Studio [ Informācija ].

Ievadiet fotogrāfa vārdus (maksimums 36 rakstzīmes) un autortiesību īpašnieka vārdus (maksimums 54 rakstzīmes). Iezīmējiet [ Mākslinieks ] vai [ Autortiesības ] un nospiediet 2 , lai parādītu teksta ievades dialoglodziņu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Lai nākamajām fotogrāfijām pievienotu informāciju par autortiesībām, iezīmējiet [ Pievienot autortiesību informāciju ], nospiediet 2 un apstipriniet, ka blakus esošajā izvēles rūtiņā ir redzama atzīme ( M ). Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas un izietu; informācija par autortiesībām tiks pievienota visām turpmākajām fotogrāfijām.

Informācija par autortiesībām
  • Lai novērstu nesankcionētu izpildītāja vai autortiesību īpašnieku vārdu izmantošanu, pirms kameras aizdošanas vai nodošanas citai personai pārliecinieties, vai nav atlasīta opcija [ Pievienot autortiesību informāciju ]. Jums būs arī jāpārliecinās, ka izpildītāja un autortiesību lauki ir tukši.

  • Nikon neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai strīdiem, kas rodas, izmantojot opciju [ Autortiesību informācija ].

Foto informācija

Informācija par autortiesībām ir iekļauta fotografēšanas datos, kas tiek parādīti fotoattēla informācijas displejā.