"NEF (RAW)-behandling" brukes til å konvertere NEF (RAW)-bilder til andre formater, for eksempel JPEG. Følg trinnene nedenfor for å lage JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder på kameraet.

 1. Velg NEF (RAW)-behandling .

  Marker NEF (RAW)-behandling i retusjeringsmenyen og trykk på 2 .

 2. Velg hvordan bildene skal velges.

  Velg mellom følgende alternativer:

  • Velg bilde(r) : Velg ett eller flere bilder manuelt.
  • Velg dato : Lag JPEG-kopier av alle NEF (RAW)-bildene tatt på valgte datoer.
  • Velg alle bilder : Lag JPEG-kopier av alle NEF (RAW)-bildene på minnekortet (fortsett til trinn 4).

 3. Velg fotografier.

  Hvis du valgte Velg bilde(r) i trinn 2, vises en dialogboks for valg av bilder som kun viser NEF (RAW)-bilder laget med dette kameraet. Marker bilder ved hjelp av multivelgeren og trykk på W -knappen for å velge eller oppheve valget; valgte bilder er indikert med et L -ikon. For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen. Trykk på J for å gå videre til trinn 4 når valget er fullført.

  Hvis du valgte Velg dato i trinn 2, vil en liste over datoer vises. Marker datoer ved hjelp av multivelgeren og trykk 2 for å velge eller oppheve valget. Trykk på J for å velge alle NEF (RAW)-bilder tatt på de valgte datoene og fortsett til trinn 4.

 4. Velg innstillinger for JPEG-kopiene.

  Juster innstillingene som er oppført nedenfor, eller velg Original (hvis tilgjengelig) for å bruke innstillingen som gjaldt da bildet ble tatt (originalinnstillingene er oppført under forhåndsvisningen). Merk at eksponeringskompensasjon kun kan settes til verdier mellom −2 og +2 EV.

  1 Bildekvalitet
  2 Bildestørrelse
  3 hvit balanse
  4 Eksponeringskompensasjon
  5 Still inn bildekontroll

  6 Høy ISO NR
  7 Farge rom
  8 Vignettkontroll
  9 Diffraksjonskompensasjon
  10 Aktiv D-Lighting
 5. Kopier bildene.

  Uthev EXE og trykk J for å lage en JPEG-kopi av det valgte fotografiet (hvis flere bilder er valgt, vil en bekreftelsesdialog vises; uthev Ja og trykk J for å lage JPEG-kopier av de valgte bildene). For å avslutte uten å kopiere fotografiene, trykk på K -knappen.