Sammenlign retusjerte kopier med originalbildene. Dette alternativet kan bare nås ved å trykke på i -knappen og velge Retusjer når en kopi eller original vises.

 1. Velg en retusjert kopi (vist med et p ikon) eller en original som har blitt retusjert.

 2. Vis alternativer for retusjering.

  Trykk i og velg retusjere .

 3. Velg Side-ved-side-sammenligning .

  Marker Side-by-side-sammenligning og trykk på J .

 4. Sammenlign kopien med originalen.

  Kildebildet vises til venstre, den retusjerte kopien til høyre, med alternativene som brukes til å lage kopien oppført øverst på skjermen. Trykk 4 eller 2 for å bytte mellom kildebildet og den retusjerte kopien. For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold inne X -knappen. Hvis kopien ble opprettet fra to kildebilder med bildeoverlegg , eller hvis kilden har blitt kopiert flere ganger, trykk 1 eller 3 for å se de andre bildene. For å avslutte til avspilling, trykk på K -knappen, eller trykk på J for å avslutte til avspilling på full skjerm med det uthevede bildet vist.

  Alternativer som brukes til å lage kopi

  Kildebilde

  Retusjert eksemplar

Side-by-side sammenligning

Kildebildet vil ikke vises hvis kopien ble laget fra et fotografi som var beskyttet eller siden har blitt slettet.