Lag kopier med redusert perifer forvrengning. Velg Auto for å la kameraet korrigere forvrengning automatisk, og foreta deretter finjusteringer med multivelgeren, eller velg Manuell for å redusere forvrengningen manuelt. Merk at Auto ikke er tilgjengelig med bilder tatt med alternativet Auto forvrengningskontroll i fotoopptaksmenyen eller kopier som tidligere er behandlet med Auto , og at forvrengningskontroll ikke kan utføres igjen på kopier som er laget med Manuell . Trykk på 2 for å redusere tønneforvrengning, 4 for å redusere nåleputeforvrengning (effekten kan forhåndsvises i redigeringsskjermen; merk at større mengder forvrengningskontroll resulterer i at flere av kantene beskjæres). Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.