Lag en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Det valgte fotografiet vises med den valgte beskjæringen vist i gult; lage en beskåret kopi som beskrevet nedenfor.

  • For å redusere størrelsen på beskjæringen : Trykk på W
  • For å øke størrelsen på beskjæringen : Trykk på X
  • For å endre sideforholdet for beskjæring : Roter hovedkommandohjulet.
  • Slik plasserer du beskjæringen : Bruk multivelgeren.
  • For å lage en beskåret kopi : Trykk på J for å lagre gjeldende beskjæring som en separat fil. Størrelsen på kopien varierer med beskjæringsstørrelse og sideforhold og vises øverst til venstre i beskjæringsvisningen.

Vise beskårne kopier

Avhengig av dimensjonene til den beskårede kopien, kan det hende at avspillingszoom ikke er tilgjengelig når kopien vises.