Lag kopier som reduserer effekten av perspektiv i bilder tatt opp fra bunnen av et høyt objekt. Bruk multivelgeren til å justere perspektivet (merk at større mengder perspektivkontroll resulterer i at flere av kantene beskjæres ut). Resultatene kan forhåndsvises i redigeringsskjermen. Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.

Før

Etter