Izberite med naslednjimi možnostmi prikaza točke fokusa:

  • Način ročnega ostrenja : izberite Vklopljeno, da prikažete aktivno točko ostrenja v načinu ročnega ostrenja, Izklopljeno, da prikažete točko ostrenja samo med izbiro točke ostrenja.
  • Pomoč za dinamično območje AF : če je izbrana možnost On , bodo izbrana točka ostrenja in okoliške točke ostrenja prikazane v načinu dinamičnega AF. Izberite Izklop, da prikažete samo izbrano točko ostrenja.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetljenost

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Bracketing/flash

f: Kontrole

g: Film