Yeni fotoğrafların nasıl işleneceğini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Picture Control Ayarlama” ( 0 Picture Control Ayarlama ).

Picture Control'ü Ayarlayın: Picture Control'leri Değiştirme

Mevcut ön ayarlı veya özel Picture Control'ler, sahneye veya kullanıcının yaratıcı amacına uyacak şekilde değiştirilebilir.

  1. Bir Picture Control seçin.

    Picture Control listesinde istediğiniz Picture Control'ü vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

  2. Ayarları düzenleyin.

    İstenen ayarı vurgulamak için 1 veya 3 basın ve 1'lik artışlarla bir değer seçmek için 4 veya 2 basın veya 0,25'lik artışlarla bir değer seçmek için alt-ayar kadranını çevirin (mevcut seçenekler, seçilen Picture Control'e göre değişir). Dengeli Keskinleştirme , Orta aralıkta keskinleştirme ve Netlik seviyelerini hızla ayarlamak için Hızlı keskinliği vurgulayın ve 4 veya 2 düğmesine basın. Tüm ayarlar ayarlanana kadar bu adımı tekrarlayın. O düğmesine basılarak varsayılan ayarlar geri yüklenebilir.

  3. Değişiklikleri Kaydet ve Çık.

    Değişiklikleri kaydetmek ve Picture Control listesine dönmek için J düğmesine basın.

Özel Resim Kontrolleri

Mevcut Picture Control'lerinde yapılan değişiklikler, fotoğraf veya film çekimi menüsündeki Picture Control'ü Yönet seçeneği kullanılarak özel Picture Control'ler olarak kaydedilebilir. Özel Picture Control'ler bir hafıza kartına kopyalanabilir ve uyumlu yazılımda kullanılabilir veya aynı model kameralar arasında paylaşılabilir.

i Menüsü

i menüsünden Picture Controls'ü değiştirmek, efektin ekranda önizlemesini sağlar. i menüsünde Set Picture Control'ü vurgulayın ve J düğmesine basın, ardından bir Picture Control seçmek için 4 ve 2 ve Picture Control ayarlarını görüntülemek için 3 basın.