Açık seçilirse, 1 sn'den daha yavaş deklanşör hızlarında çekilen fotoğraflar kumlanmayı (parlak noktalar veya sis) azaltmak için işlenir. İşleme için gereken süre kabaca iki katına çıkar; işleme sırasında, “Gürültü azaltma gerçekleştiriliyor” mesajı görüntülenecek ve resimler çekilemez (işlem tamamlanmadan fotoğraf makinesi kapatılırsa, resim kaydedilir ancak kumlanma azaltma yapılmaz).