Dahili flaş, isteğe bağlı flaş üniteleri ve kablosuz flaşlı fotoğrafçılık için flaş ayarlarını yapın.

  • Fotoğraf makinesinde flaşlı fotoğrafçılık için isteğe bağlı flaş birimlerinin kullanılması hakkında bilgi için, bkz. “Kamerada Flaşlı Çekim” ( 0 Fotoğraf Makinesinde Flaşlı Çekim ).
  • Kablosuz flaşlı fotoğrafçılık için isteğe bağlı flaş ünitelerini kullanma hakkında bilgi için, bkz. “Uzaktan Flaşlı Çekim” ( 0 Uzaktan Flaşlı Çekim ).

Flaş Kontrol Modu (Dahili)

Dahili flaş için flaş kontrol modunu seçin.

  • TTL : i-TTL modu. Flaş seviyesi, çekim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
  • Manuel : Flaş seviyesini (Manuel çıktı miktarı) manuel olarak seçin.

Flaş Kontrol Modu (Harici)

İsteğe bağlı bir flaş takıldığında ve açıldığında, Flaş kontrol modu (yerleşik) seçeneği, Flaş kontrol modu (harici) ile değiştirilir.

Yerleşik Flaş: Ölçüm ve Flaş Kontrolü

Fotoğraf makinesi matris, merkez ağırlıklı ve parlaklık ağırlıklı ölçüm ile i-TTL dengeli dolgu flaşı kontrolü, nokta ölçümü ile standart i-TTL dolgu flaşı kontrolü kullanır. i-TTL modlarında, flaş çıkışı, deklanşöre basıldığında dahili flaş tarafından yayılan monitör ön flaşlarına göre ayarlanır.

  • i-TTL dengeli dolgu flaşı : Dahili flaş, ana flaştan hemen önce bir dizi neredeyse görünmez ön flaşlar (monitör ön flaşları) yayar. Kamera, çerçevenin tüm alanlarındaki nesnelerden yansıyan ön flaşları analiz eder ve ana konu ile ortam arka plan aydınlatması arasında doğal bir denge için flaş çıkışını ayarlar.
  • Standart i-TTL dolgu flaşı : Flaş çıkışı, çerçevedeki aydınlatmayı standart seviyeye getirmek için ayarlanır; arka planın parlaklığı dikkate alınmaz. Arka plan ayrıntıları pahasına ana konunun vurgulandığı veya pozlama telafisi kullanıldığı çekimler için önerilir.

Kablosuz Flaş Seçenekleri

Birden çok uzaktan flaş ünitesinin eşzamanlı kablosuz kontrolü için ayarları yapın. Bu seçenek yalnızca fotoğraf makinesine bir SB-500 flaş ünitesi takıldığında kullanılabilir.

Seçenek Tanım
Y optik AWL Uzaktan flaş üniteleri, ana flaş tarafından yayılan düşük yoğunluklu flaşlar kullanılarak kontrol edilir ( 0 Uzaktan Flaş Ünitelerini Kontrol Etme ).
Kapalı Uzaktan flaşlı çekim devre dışı bırakıldı.

Grup Flaş Seçenekleri

İsteğe bağlı flaş ünitelerini kullanırken her gruptaki flaş üniteleri için ayarları yapın ( 0 Uzak Flaşlı Çekim ).