Uwagi

 • Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.

 • Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji sprzętu i oprogramowania opisanego w tych instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

 • Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania tego produktu.

 • Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach były dokładne i kompletne, bylibyśmy wdzięczni za zwrócenie uwagi przedstawiciela firmy Nikon o wszelkich błędach lub pominięciach (adres podany osobno).

Uwaga dotycząca zakazu kopiowania lub powielania

Należy pamiętać, że samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, aparatu cyfrowego lub innego urządzenia może być karalne.

 • Elementy zabronione przez prawo do kopiowania lub powielania

  Nie kopiuj ani nie reprodukuj papierowych pieniędzy, monet, papierów wartościowych, obligacji rządowych lub obligacji samorządów lokalnych, nawet jeśli takie kopie lub reprodukcje są opatrzone pieczęcią „Próbka”.

  Kopiowanie lub powielanie papierowych pieniędzy, monet lub papierów wartościowych, które znajdują się w obiegu w obcym kraju, jest zabronione.

  Kopiowanie lub powielanie nieużywanych znaczków pocztowych lub kart pocztowych wydanych przez rząd jest zabronione, chyba że uzyskano uprzednią zgodę rządu.

  Zabronione jest kopiowanie lub powielanie pieczęci wydanych przez rząd oraz poświadczonych dokumentów przewidzianych prawem.

 • Ostrzeżenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji

  Rząd wydał ostrzeżenia dotyczące kopii lub reprodukcji papierów wartościowych wyemitowanych przez firmy prywatne (akcji, weksli, czeków, bonów upominkowych itp.), przepustek dla osób dojeżdżających do pracy lub biletów kuponowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy należy dostarczyć minimum niezbędnych kopii do użytku biznesowego przez firmę. Nie należy również kopiować ani powielać paszportów wydanych przez rząd, licencji wydanych przez agencje publiczne i grupy prywatne, dowodów osobistych i biletów, takich jak karnety i kupony na posiłki.

 • Przestrzegaj informacji o prawach autorskich

  Zgodnie z prawem autorskim zdjęcia lub nagrania dzieł chronionych prawem autorskim wykonane za pomocą aparatu nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela praw autorskich. Wyjątki dotyczą użytku osobistego, ale należy pamiętać, że nawet osobisty użytek może być ograniczony w przypadku zdjęć lub nagrań eksponatów lub występów na żywo.

Używaj wyłącznie akcesoriów elektronicznych marki Nikon

Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone obwody elektroniczne. Tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym obiektywy, ładowarki, baterie, zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych) certyfikowane przez firmę Nikon specjalnie do użytku z tym aparatem cyfrowym firmy Nikon zostały zaprojektowane i sprawdzone pod kątem działania zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa tego układu elektronicznego.

Korzystanie z akcesoriów elektronicznych innych firm niż Nikon może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji firmy Nikon. Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm bez holograficznej pieczęci Nikon pokazanej po prawej stronie może zakłócać normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapłon, pęknięcie lub wyciek akumulatorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów marki Nikon, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Nikon.

Przed zrobieniem ważnych zdjęć

Przed zrobieniem zdjęć przy ważnych okazjach (takich jak śluby lub przed zabraniem aparatu w podróż) zrób zdjęcie próbne, aby upewnić się, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania produktu.

Kształcenie ustawiczne

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” firmy Nikon w zakresie stałego wsparcia i edukacji produktów stale aktualizowane informacje są dostępne w Internecie w następujących witrynach:

Odwiedź te witryny, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o produktach, wskazówkami, odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ) oraz ogólnymi poradami dotyczącymi cyfrowego obrazowania i fotografii. Dodatkowe informacje mogą być dostępne u przedstawiciela firmy Nikon w Twojej okolicy. Informacje kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem URL: https://imaging.nikon.com/