Pielęgnacja aparatu

Nie upuść

Nie upuszczaj aparatu ani obiektywu ani nie narażaj ich na uderzenia. Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom.

Utrzymuj w suchości

Utrzymuj aparat w stanie suchym. Rdzewienie mechanizmu wewnętrznego spowodowane przez wodę wewnątrz aparatu może być nie tylko kosztowne w naprawie, ale w rzeczywistości może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagłych zmian temperatury

Przenoszenie aparatu z ciepłego do zimnego otoczenia lub odwrotnie może spowodować szkodliwą kondensację pary wodnej wewnątrz i na zewnątrz aparatu. Umieść kamerę w szczelnie zamkniętej torbie lub plastikowej obudowie przed przekroczeniem granicy temperatury. Aparat można wyjąć z torby lub etui, gdy zdąży przystosować się do nowej temperatury.

Trzymaj się z dala od silnych pól magnetycznych

Ładunki statyczne lub pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać działanie monitora, uszkadzać dane przechowywane na karcie pamięci lub wpływać na wewnętrzne obwody produktu.

Nie zostawiaj obiektywu skierowanego na słońce

Nie pozostawiaj obiektywu skierowanego na słońce lub inne silne źródło światła przez dłuższy czas. Intensywne światło może uszkodzić przetwornik obrazu lub spowodować blaknięcie lub „wypalenie”. Zdjęcia wykonane aparatem mogą wykazywać efekt białego rozmycia.

Lasery i inne jasne źródła światła

Nie kieruj laserów ani innych bardzo jasnych źródeł światła w stronę obiektywu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przetwornika obrazu aparatu.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia korpusu aparatu użyj gruszki, aby delikatnie usunąć kurz i kłaczki, a następnie wytrzyj delikatnie miękką, suchą szmatką. Po użyciu aparatu na plaży lub nad morzem zetrzyj piasek lub sól ściereczką lekko zwilżoną w słodkiej wodzie, a następnie dokładnie wysusz aparat. W rzadkich przypadkach elektryczność statyczna może spowodować zapalenie się lub przyciemnienie wyświetlaczy LCD; nie oznacza to awarii. Wyświetlacz wkrótce powróci do normy.

Czyszczenie obiektywu i wizjera

Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniu: usuń kurz i kłaczki za pomocą gruszki. Jeśli używasz dmuchawy aerozolowej, trzymaj puszkę pionowo, aby zapobiec wyciekowi cieczy, która mogłaby uszkodzić szklane elementy. Aby usunąć odciski palców i inne plamy z obiektywu, nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na miękką szmatkę i ostrożnie wytrzyj obiektyw.

Nie dotykaj czujnika obrazu

W żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na przetwornik obrazu, szturchać go narzędziami do czyszczenia ani narażać na silne prądy powietrza z dmuchawy. Działania te mogą zarysować lub w inny sposób uszkodzić czujnik.

Czyszczenie przetwornika obrazu

Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia przetwornika obrazu, patrz „Czyszczenie przetwornika obrazu” ( Czyszczenie przetwornika obrazu) i „Czyszczenie ręczne” ( Czyszczenie ręczne ).

Kontakty obiektywu

Utrzymuj styki obiektywu w czystości. Unikaj dotykania ich palcami.

Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu

Aby zapobiec pleśni lub pleśni, przechowuj aparat w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowuj aparatu z kulkami naftowymi lub kamforowymi, obok sprzętu wytwarzającego silne pole elektromagnetyczne lub w miejscach, w których będzie narażony na działanie bardzo wysokich temperatur, na przykład w pobliżu grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w upalny dzień. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Przechowywanie długoterminowe

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym na przykład wyciekiem płynu z baterii, wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Przechowuj aparat w plastikowej torbie zawierającej środek osuszający. Nie należy jednak przechowywać skórzanego pokrowca na aparat w plastikowej torbie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału. Przechowuj baterię w chłodnym, suchym miejscu. Należy pamiętać, że środek osuszający stopniowo traci zdolność wchłaniania wilgoci i należy go wymieniać w regularnych odstępach czasu. Aby zapobiec pleśni lub pleśni, wyjmuj aparat z miejsca przechowywania co najmniej raz w miesiącu, włóż baterię i kilkakrotnie zwolnij migawkę.

Wyłącz produkt przed odłączeniem lub odłączeniem źródła zasilania

Odłączenie lub odłączenie źródła zasilania, gdy aparat jest włączony, może spowodować uszkodzenie produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie usuwać ani nie odłączać źródła zasilania podczas zapisywania lub usuwania obrazów.

Monitor/wizjer
 • Monitory (w tym wizjer) są skonstruowane z niezwykle wysoką precyzją; co najmniej 99,99% pikseli jest efektywnych, przy czym nie więcej niż 0,01% brakuje lub jest uszkodzony. Dlatego chociaż te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które są zawsze podświetlone (białe, czerwone, niebieskie lub zielone) lub zawsze wyłączone (czarne), nie jest to usterka. Obrazy zarejestrowane za pomocą urządzenia pozostają nienaruszone. Twoje zrozumienie jest wymagane.

 • Obrazy na monitorze mogą być trudne do zobaczenia w jasnym świetle.

 • Nie wywieraj nacisku na monitor. Monitor może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu. Kurz lub kłaczki na monitorze można usunąć za pomocą gruszki. Plamy można usunąć, delikatnie przecierając monitor miękką szmatką lub irchą. W przypadku stłuczenia monitora należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń od potłuczonego szkła. Należy uważać, aby ciekły kryształ z monitora nie dotykał skóry ani nie dostał się do oczu lub ust.

 • Jeśli podczas kadrowania ujęć w wizjerze wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, przerwij korzystanie z niego do czasu poprawy:

  • nudności, ból oczu, zmęczenie oczu,

  • zawroty głowy, ból głowy, sztywność karku lub ramion,

  • mdłości lub utrata koordynacji ręka-oko, lub

  • choroba lokomocyjna.

 • Podczas wykonywania zdjęć seryjnych wyświetlacz może szybko włączać się i wyłączać. Oglądanie migającego wyświetlacza może spowodować złe samopoczucie. Przerwij stosowanie, aż stan się poprawi.

Jasne światła i obiekty podświetlane od tyłu

Szumy w postaci linii mogą w rzadkich przypadkach pojawiać się na zdjęciach zawierających jasne oświetlenie lub obiekty oświetlone od tyłu.

Pielęgnacja baterii

Środki ostrożności dotyczące stosowania
 • W przypadku nieprawidłowego użytkowania baterie mogą pęknąć lub wyciekać, powodując korozję produktu. Podczas obsługi akumulatorów należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

  • Wyłącz produkt przed wymianą baterii.

  • Po dłuższym użytkowaniu baterie mogą być gorące.

  • Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości.

  • Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych do użytku z tym sprzętem.

  • Nie należy zwierać ani demontować baterii ani wystawiać ich na działanie płomieni lub nadmiernego ciepła.

  • Załóż osłonę styków, gdy bateria nie jest włożona do aparatu lub ładowarki.

 • Jeśli akumulator jest gorący, na przykład zaraz po użyciu, przed ładowaniem poczekaj, aż ostygnie. Próba ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest podwyższona, pogorszy wydajność akumulatora, a akumulator może nie ładować się lub ładować tylko częściowo.

 • Jeśli bateria nie będzie używana przez jakiś czas, włóż ją do aparatu i rozładuj przed wyjęciem jej z aparatu w celu przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Unikaj gorących lub bardzo zimnych miejsc.

 • Baterie należy naładować w ciągu sześciu miesięcy użytkowania. Podczas długich okresów nieużywania naładuj akumulator i użyj aparatu do rozładowania go raz na sześć miesięcy przed zwróceniem go w chłodne miejsce do przechowywania.

 • Wyjmij baterię z aparatu lub ładowarki, gdy nie jest używana. Aparat i ładowarka pobierają niewielkie ilości energii, nawet gdy są wyłączone, i mogą rozładować baterię do punktu, w którym przestanie działać.

 • Nie używaj baterii w temperaturze otoczenia poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F). Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie akumulatora lub pogorszenie jego wydajności. Akumulator należy ładować w pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C (41°F do 95°F). Akumulator nie będzie się ładować, jeśli jego temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 60°C (140°F).

 • Pojemność może ulec zmniejszeniu, a czas ładowania wydłużyć się przy temperaturach akumulatora od 0°C (32°F) do 15°C (59°F) oraz od 45°C (113°F) do 60°C (140°F).

 • Baterie generalnie wykazują spadek pojemności w niskich temperaturach otoczenia. Nawet świeże akumulatory ładowane w temperaturze poniżej około 5 °C (41 °F) mogą wykazywać chwilowy wzrost z „0” do „1” w menu ustawień [ Informacje o baterii ] wyświetlacz wieku, ale wyświetlacz powróci do normy po naładowaniu baterii był ładowany w temperaturze około 20°C (68°F) lub wyższej.

 • Pojemność baterii spada w niskich temperaturach. Zmiana pojemności wraz z temperaturą jest odzwierciedlana na wyświetlaczu poziomu naładowania akumulatora aparatu. W rezultacie wyświetlacz akumulatora może pokazywać spadek pojemności wraz ze spadkiem temperatury, nawet jeśli akumulator jest w pełni naładowany.

 • Po użyciu baterie mogą być gorące. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania baterii z aparatu.

Naładuj baterie przed użyciem

Naładuj baterię przed użyciem. Dostarczony akumulator nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy.

Gotowe akumulatory zapasowe

Przed robieniem zdjęć przygotuj zapasową baterię i trzymaj ją w pełni naładowaną. W zależności od lokalizacji zakup baterii zamiennych w krótkim czasie może być trudny.

Przygotuj w pełni naładowane akumulatory zapasowe w zimne dni

Częściowo naładowane baterie mogą nie działać w chłodne dni. W chłodne dni naładuj jeden akumulator przed użyciem, a drugi przechowuj w ciepłym miejscu, gotowym do wymiany w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimna bateria może odzyskać część swojego ładunku.

Poziom baterii
 • Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy bateria jest całkowicie rozładowana, skróci żywotność baterii. Akumulatory, które zostały całkowicie rozładowane, należy naładować przed użyciem.

 • Wyraźny spadek czasu, w którym w pełni naładowany akumulator zachowuje ładunek podczas użytkowania w temperaturze pokojowej, wskazuje, że wymaga on wymiany. Kup nowy akumulator.

Nie próbuj ładować w pełni naładowanych baterii

Dalsze ładowanie akumulatora po jego pełnym naładowaniu może pogorszyć jego wydajność.

Recykling zużytych baterii

Oddaj akumulatory do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pamiętając, aby najpierw zaizolować styki taśmą.

Korzystanie z ładowarki

 • Nie przesuwaj ładowarki ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania; nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że ładowarka pokaże, że ładowanie jest zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Wyjmij i włóż ponownie baterię, aby ponownie rozpocząć ładowanie.

 • Nie zwieraj zacisków ładowarki. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.

 • Odłącz ładowarkę, gdy nie jest używana.

 • Używaj MH‑25a tylko z kompatybilnymi akumulatorami.

 • Nie używaj ładowarek z uszkodzeniami, które powodują odsłonięcie wnętrza lub wytwarzają nietypowe dźwięki podczas użytkowania.

 • Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
  m AC, p DC, q sprzęt klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana)

Korzystanie z ładowarki sieciowej

 • Nie poruszaj aparatem ani nie dotykaj baterii podczas ładowania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że aparat pokaże, że ładowanie jest zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz, aby ponownie rozpocząć ładowanie.

 • Nie zwieraj zacisków adaptera. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.

 • Odłącz zasilacz, gdy nie jest używany.

 • Nie używaj uszkodzonych zasilaczy, które powodują odsłonięcie wnętrza lub generują nietypowe dźwięki podczas użytkowania.

 • Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
  m AC, p DC, q sprzęt klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana)